Get Adobe Flash player
Tin Mới Nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
FACEBOOK CỦA CHÚNG TÔI
Đài phát thanh Chân Lý Á Châu
Lưu trữ tổng thể

Hoạt động Tông Đồ Giáo Dân

Sứ mệnh của người giáo dân là gì?

 Sứ mệnh của người giáo dân là tìm kiếm Nước Thiên Chúa1, và làm việc tông đồ1b giữa trần gian2, trong những công việc trần thế, để với lòng tin cậy mến, với đời sống chứng tá3, họ thánh hóa thế giới4.

Vì sao Giáo dân có nhiệm vụ làm việc tông đồ?

Giáo dân có nhiệm vụ làm việc tông đồ4b, vì qua “Bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, mỗi tín hữu đều được Chúa đề cử làm tông đồ5”, bởi lẽ khi đã được “qui tụ trong Dân Thiên Chúa là Thân Thể duy nhất của Chúa Ki-tô”, tất  cả đều cùng địa vị và cùng trách nhiệm6. (Sắc Lệnh về Tông Ðồ Giáo Dân; Apostolicam Actuositatem)

 

TỔ CHỨC & SINH HOẠT

TOÁN – PHẠT TẠ THÁNH TÂM

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) là một đoàn thể Công Giáo tiến hành, hoạt động dưới hình thức Tông đồ giáo dân. Dựa trên Linh đạo “Yêu mến Trái Tim tình yêu Giêsu để đáp trả lại Tình Yêu Thiên Chúa.

Mục đích của đoàn thể hướng tới thánh hóa bản thân đoàn viên, gia đình và mời gọi mọi người hoạt động tông đồ trong sự hợp nhất với Chúa Giêsu Kytô, Đấng yêu thương và cứu độ nhân loại; biết cộng tác với Giáo Hội trong việc loan truyền Tin Mừng của Chúa Giêsu Kytô với tha nhân.

Trong 15 năm qua, được sự quan tâm chăm sóc của Hàng Giáo Phẩm, GĐPTTTCG VN được hồi sinh, tái lập và phát triển mạnh mẽ trên nhiều Giáo phận của Giáo Hội VN. Ngọn Lửa sùng kính Trái Tim Chúa Giêsu lại có dịp bừng lên và lan ra tỏa khắp nơi.

Nhìn lại chặng đường 15 năm hoạt động của đoàn thể GĐPTTTCG, tuy rằng vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực và cố gắng của Ban chấp hành (BCH) các cấp cũng đã đạt được một số kết quả nhất định. Nhưng tình hình chung, trong tổ chức sinh hoạt của Đoàn Thể vẫn còn mang tính chất bề nổi, hiệu quả còn hạn chế nơi nhiều xứ đoàn, sức sống thiêng liêng trong đoàn thể chưa thể hiện đầy đủ đúng với ý nghĩa của Tôn chỉ – Mục đích – Linh đạo của một Đoàn Thể Công Giáo Tiến hành.

Để đạt được những mục tiêu trên, Ban Tuyên Huấn xin tiếp tục đề xuất những biện pháp cơ bản để giúp sinh hoạt của đoàn thể đi đúng hướng và đạt hiệu quả thiết thực hơn.

TỔ CHỨC VÀ KIỆN TOÀN SINH HOẠT CẤP “TOÁN GĐPTTT” LÀ ĐƠN VỊ NỀN TẢNG HOẠT ĐỘNG CẤP XỨ ĐOÀN

 • Căn cứ vào Tôn chỉ – mục đích – Linh đạo của đoàn thể là: Hợp nhất với Trái Tim Chúa Giêsu cứu độ nhân loại, “Lấy tình yêu đáp lại tình yêu”. Đoàn Thể GĐPTTTCG mời gọi mọi Đoàn viên và gia đình quyết tâm tiến bước trên đường tình yêu của Chúa Giêsu, để cộng tác với Chúa biến đổi tất cả trở nên muối, nên men và ánh sáng Tin Mừng sự sống và tình thương của Chúa trong lòng xã hội hôm nay, hầu có thể trở thành một “Giáo Hội tại gia”; ở đó mỗi gia đình được xây dựng thành một tế bào lành mạnh, biết yêu thương và phục vụ. Do đó, nhiệm vụ cấp thiết của đoàn thể trong giai đoạn hiện nay là tổ chức và kiện toàn hoạt động theo đơn vị cấp Toán, là nơi quy tụ các gia đình đoàn viên trong đoàn thể theo hướng:
 • Sinh hoạt Toán là khởi điểm tạo nên sức sống của Đoàn thể GĐPTTTCG. Một khi các sinh hoạt của các Toán đi vào nề nếp, trong đó Toán trưởng ấn định ra lịch sinh hoạt thường kỳ cho Toán và luôn nhắc nhở bổn phận đoàn viên Dâng mình mỗi ngày, tham dự giờ kinh Đền Tạ luân phiên hằng tuần trong Toán và tham gia sinh hoạt thường kỳ hằng tháng của Xứ đoàn.
 • Một trong những công việc cụ thể của chúng ta đặt ra là cần nỗ lực xây dựng cấp “TOÁN”. Mỗi Toán được so sánh như một chân kiềng cho từng chân cột của căn nhà và các móng cột sẽ liên kết với nhau thành khối băng vững chắc, đặt làm nền móng vững chắc cho  xứ đoàn. Cũng thế các Toán sẽ liên kết chặt chẽ với nhau tạo thế vững chắc cho Xứ đoàn hoạt động và phát triển.
 • Qua những hoạt động và cầu nguyện thường xuyên sẽ là phương thế cho mỗi cá nhân, gia đình và tập thể cầu nguyện chung có nhiều cơ hội tiếp cận Lời Chúa để sống Tin Mừng theo như Giáo Hội kêu gọi, nhất là trong Năm TÂN PHÚC ÂM HÓA 2014, đồng thời tạo nên sức sống thiêng liêng thiết thực cho người đoàn viên, gia đình biết cộng tác mật thiết vối Giáo hội địa phương trong việc phục vụ cộng đoàn chung quanh, biết phục vụ tha nhân để có thể trở nên những chứng nhân Tin Mừng, chứng nhân tình yêu thiết thực, thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng mà Giáo hội gọi mời.

Như lời ĐTC Phaolô VI nhấn mạnh trong huấn dụ:

 • "Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và ĐẶC BIỆT CẦN THIẾT cho thời đại này. Ta ước mong việc này được tổ chức với Nghi thức Phụng vụ để phát triển mỗi ngày mỗi rộng lớn hơn, hầu cho mọi Kitô hữu được say sưa lòng Tôn sùng Thánh Tâm Chúa, và nhờ đó được đổi mới về mọi phương diện.(Huấn dụ về "Lòng n sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu" được Đức Phaolô VI ban hành ngày 6/2/1965)

A- TỔ CHỨC

 • Toán GĐPTTT

Toán là đơn vị cơ bản của Đoàn Thể GĐPTTT. Mỗi Toán quy tụ trung bình từ 12-15 Đoàn viên cùng sống trong một khu vực gần nhau cho tiện việc sinh hoạt.

 • ĐIỀU HÀNH TOÁN

Mỗi Toán có một Toán Trưởng và một Toán Phó kiêm thư ký gọi là Ban Đại Diện Toán, được các Đoàn viên trong Toán đề cử ra để phụ trách mọi sinh hoạt của Toán theo Nội Quy của Đoàn thể.

1- Toán Trưởng

a)- Nhiệm vụ :

Toán trưởng có trách nhiệm liên kết các Toán viên lưu tâm giúp đỡ họ trên cả hai phương diện tinh thần và thể chất.

 • Thông báo, mời gọi Toán viên tham dự các buổi họp, và kiểm diện họ trong các sinh hoạt.
 • Thiết lập sổ đoàn viên và cập nhật hóa danh sách Đoàn viên trong Toán với đầy đủ chi tiết về tên Thánh, tên gọi, ngày gia nhập, ngày tuyên hứa, ngày tôn vương, ngày qua đời, địa chỉ, số điện thoại và thông báo cho Đoàn mọi thay đổi.
 • Phân công và thúc đẩy anh chị em trong Toán thi hành các mặt công tác đạo đức, bác ái xã hội … do xứ Đoàn đề ra.
 • Tổ chức thăm hỏi khi có Đoàn viên đau ốm, thăm viếng phân ưu, an ủi và giúp đỡ khi có Đoàn viên qua đời, đồng thời Toán trưởng thông báo cho xứ Đoàn để thực hiện các trách nhiệm quan tâm, chăm sóc của xứ Đoàn đối với đoàn viên, gia đình và tha nhân theo quy định của Đoàn.
 • Tham dự đầy đủ các buổi họp BCH, nếu vắng mặt, phải cử Toán phó đi thay.
 • Tham gia các khóa huấn luyện đào tạo để thấu triệt tôn chỉ, mục đích, đường lối hoạt động của Đoàn hầu có thể nâng cao năng lực phục vụ (lãnh đạo).

b- Phẩm chất :

Toán trưởng cần phải: Là người Công Giáo trưởng thành, có đời sống đạo đức gương mẫu, có niềm tin tưởng và vâng phục Giáo hội Công Giáo.

 • Là người hướng đến nhiệt tâm làm việc tông đồ với một tinh thần hăng say vô vị lợi, có tinh thần học hỏi cầu tiến.
 • Là người biết trau dồi những kỹ năng: lãnh đạo, cư xử nhã nhặn, bặt thiệp đầy tình bác ái, biết lôi cuốn, tôn trọng ý kiến người khác, nhưng cũng biết sáng suốt nhận định những điều chân chính và biết đặt quyền lợi chung lên trên quyền lợi cá nhân.

2- Toán Phó

Toán Phó hỗ trợ Toán trưởng trong việc điều hành Toán và thay thế khi Toán trưởng vắng mặt.

III – VAI TRÒ NGƯỜI TOÁN TRƯỞNG, PHÓ

Cộng đoàn mong đợi rất nhiều ở người Trưởng. Nếu bạn đã từng là người lãnh đạo thì bạn sẽ hiểu rằng mọi người mong muốn bạn là người có lòng nhiệt huyết hoạt động tông đồ, có tài xoay xở và có nghị lực làm việc. Khi công việc không thuận lợi, bạn phải gánh lấy trách nhiệm, và khi thành công thì được coi là của tập thể, các thành viên trong nhóm phải được khích lệ khen thưởng.

Trách nhiệm thứ 1: đối với công việc

Đạt được mục tiêu trong mọi sinh hoạt của Toán là nhiệm vụ hàng đầu của người điều hành Toán, bởi vì công việc sinh hoạt để thăng tiến về đạo đức thiêng liêng cho mọi thành viên là nền tảng và được tổ chức đều đặn hằng tuần, hằng tháng là lý do để các Toán (tổ nhóm) duy trì và phát triển; ngoài ra còn có các sinh hoạt tông đồ và bác ái truyền giáo.

Trách nhiệm thứ 2: đối với từng cá nhân

 • Hỗ trợ và khuyến khích mỗi cá nhân trong nhóm

Khi trở thành đoàn viên chính thức trong một Toán, họ sẽ hòa nhập vào sinh hoạt với cộng đoàn, một trong những điều quan trọng nhất là họ không đơn độc. Trên bước đường đi theo Chúa, trong một Toán có hoạt động tốt, mỗi thành viên trong Toán có thể được hỗ trợ, nâng đỡ và khích lệ bởi những thành viên khác. Nói cách rõ hơn, người Toán trưởng – Toán phó luôn sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn các Toán viên đi theo tôn chỉ mục đích của Đoàn thể.

b. Giao công việc phù hợp với khả năng của từng cá nhân

Trong giờ kinh nguyện, việc đọc sách Thánh, xướng kinh, cất hát … đôi khi một công việc chưa từng làm, sẽ dẫn đến ngại ngần hoặc lúng túng trước cộng đoàn.Tuy nhiên ‘trăm hay không bằng tay quen’, việc gì cũng phải lập lại nhiều lần sẽ trở thành nhuần nhuyễn. 

Trong lãnh vực làm tông đồ, đứng trước tập thể với một công việc cần có  những kỹ năng chuyên môn cao sẽ thử thách nghị lực của người phục vụ, điều đó sẽ mang lại cho cá nhân đó cảm giác hưng phấn khi đạt được thành công trong công việc.

 • Giải thích rõ vai trò đoàn viên đối với nhiệm vụ chung của Toán

"Người Đoàn viên GĐPTTT là ai? Sứ vụ của người đoàn viên trong Toán như thế nào? Bổn phận hằng ngày và hằng tuần, Đoàn viên sẽ phải làm gì cho riêng mình, hằng tuần trong Toán và hằng tháng trong xứ đoàn? Hoạt động tông đồ theo phương hướng của đoàn thể như thế nào?"… Đó là những câu hỏi mà các cá nhân trong nhóm sẽ đặt ra khi họ không nắm rõ vai trò của họ trong Toán.

d. Lượng giá công việc của từng cá nhân

Việc lượng giá, khuyến khích và kịp thời đề bạt khen thưởng có thể xem là công việc chính của người điều hành Toán.

e. Thận trọng ngôn ngữ trước người khác, hoặc trước cộng đoàn
– Hạn chế các lời nói làm thương tổn người khác.

– Xóa bỏ việc phân chia bè phái.

– Bảo vệ thanh danh mọi thành viên  trong Toán

– Khuyến khích những đoàn viên có kinh nghiệm tông đồ, giúp đỡ và hướng dẫn cho những cá nhân đang cố gắng đi theo đường lối tông đồ phục vụ cho Chúa và tha nhân.

 Trách nhiệm thứ 3: đối với cả Toán 

Người Toán trưởng nên biểu lộ rõ tâm huyết phục vụ đối với cộng đoàn trongToán.

b. Lập ra các mục tiêu hoạt động tông đồ cụ thể cho Toán và thỏa thuận với các toán viên sẽ quyết tâm đạt  mục đích, mục tiêu chung để mọi thành viên biết được những gì cần làm và cần phải làm như thế nào.

 • Nêu ra quy ước cho lịch sinh hoạt định kỳ theo chuẩn mực chung trong Toán để các thành viên áp dụng và duy trì.

d. Hỗ trợ cho Toán viên khi gặp khó khăn. Ngoài ra người điều hành còn có trách nhiệm liên quan đến mối quan hệ của Toán với Liên Toán và BCH xứ Đoàn. Thông thường là:

– Đại diện cho cả Toán trước BCH cấp trên.

– Đại diện cho BCH cấp trên trước Toán viên.

– Phối hợp với các Toán bạn hoàn thành mọi công tác để đạt tới mục tiêu chung.

– Luôn duy được trì tính "hiệp thông" trong Toán là nhiệm vụ thiết yếu.   

B- SINH HOẠT CỦA TOÁN

 • Cổ động và thực hiện việc đạo đức tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng: Tổ chức các giờ kinh Tôn Vương – Đền Tạ luân phiên trong gia đình Toán viên,

Mời gọi các đoàn viên và gia đình trong Toán tham dự các việc đạo đức đền tạ khác của đoàn thể và trong giáo xứ: Chầu Thánh Thể, Thánh lễ thứ sáu đầu tháng, Nghi thức Tôn vương gia đình, suy ngắm Chặng Đàng Thánh Giá…vv

b- Họp Toán  (mỗi tháng một lần, có thể chọn sau giờ Kinh luân phiên, thời gian khoảng 10 – 15 phút).

 • Toán trưởng thông tin đến Toán viên mọi thông báo, kế hoạch và các công tác của xứ Đoàn.
 • Ấn định, phân công và thực hành các công tác cụ thể của Toán.
 • Học hỏi Điều lệ và đề tài thường huấn do BCH hướng dẫn trong tháng.
 • Nhắc nhở các thành viên đọc kinh Dâng Mình mỗi ngày và tham dự các sinh hoạt của Đoàn.
 • Toán trưởng ghi nhận các ý kiến của Đoàn viên đồng thời phản hồi lên BCH và cha linh hướng xem xét và giải quyết.
 • BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN TOÁN

Trong khu vực Họ Đạo đông giáo dân có nhiều Toán thì thành lập Liên Toán GĐPTTT (từ 3 đến 5 Toán).

Từ các Toán Trưởng, Đoàn viên bầu chọn ra BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN TOÁN, sau đó Ban điều hành Liên Toán sẽ phân nhiệm cụ thể, với sự chấp thuận của Cha Linh hướng. 

BĐH Liên Toán gồm có:

 • Liên Toán Trưởng, và Phó Liên Toán điều hành, tổ chức các sinh hoạt Liên Toán, là nhịp cầu liên kết phối hợp nhịp nhàng giữa BCH Đoàn và các Toán Trưởng để đạt được những mục tiêu BCH đã đề ra.
 • Kết hợp chặt chẽ với Uỷ Viên Tuyên Huấn của Đoàn, phổ biến các chương trình học tập, đề xuất và thực hiện các chương trình thường huấn cho Đoàn viên trong Liên Toán, học hỏi tài liệu và lời Chúa thường xuyên, để nâng cao đời sống đạo đức cũng như hiểu rõ về mục đích phương hướng hoạt động của Đoàn.
 • Thư ký: Quản lý sổ sách, vật dụng của Liên Toán, lập báo cáo, biên bản họp định kỳ cho Liên Toán, truyền đạt các thông tin trong Liên Toán.
 • Thủ quỹ: Quản lý tài chánh phục vụ phát triển (nếu có).

** BCH cấp Giáo phận và BCH cấp Giáo Hạt quan tâm chăm sóc hỗ trợ BCH các xứ Đoàn để thực hiện kế hoạch củng cố hoạt động và xây dựng nền tảng sinh hoạt cơ bản của Toán GĐPTTT, mục đích tạo ra nhiều cơ hội để hội viên đón nhận được nhiều ơn ích thiêng liêng khi họ tham gia vào đoàn hội.

II- SINH HOẠT PHỤNG VỤ THƯỜNG KỲ TẠI CÁC XỨ ĐOÀN

      Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm tại các Xứ đoàn, khi đi vào ổn định, sẽ có các chương trình sinh hoạt phụng vụ chung trong tháng như sau:

Hằng ngày:   

– Đoàn viên đọc kinh dâng ngày và dâng mình cho Chúa.

– Suy gẫm một Mầu nhiệm Mân Côi, Đọc kinh Lạy Cha, mười kinh Mân Côi, kinh Sáng Danh, cầu nguyện theo ý chung của GĐPTTTCG VN.

Thứ sáu hằng tuần

–  Đoàn viên tham dự Chầu Thánh Thể, hoặc suy ngắm chặng đàng Thánh Giá, thực hiện giờ kinh Tôn Vương & đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu luân phiên gia đình…vv

Thứ sáu đầu tháng:  Toàn thể Đoàn viên

– Chầu đền tạ Thánh Thể Thánh Tâm Chúa Giêsu. 

– Dự Thánh lễ tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

– Cha linh hướng sẽ tĩnh huấn hằng tháng cho đoàn viên (trong dịp này).

Hàng tháng: BCH các cấp họp thường kỳ để báo cáo hoạt động tháng.

Hàng năm: BCH các cấp họp tổng kết hoạt động năm. (vào dịp lễ kính Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ)

 •  
 • NGHI THỨC TÔN VƯƠNG (Tôn Chúa Giêsu Kitô làm Vua Gia Đình).

Là việc nghinh đón Chúa Giêsu vào nhà, long trọng suy tôn Ngài làm Vua ngự trị trong gia đình Công giáo; để mọi người tôn vinh Trái Tim Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu ngự trị trong gia đình, đồng thời tỏ lòng tín thác và dâng mình, dâng gia đình cho Trái Tim Chúa, vì Ngài luôn hiện diện ngự trị và quan phòng gia đình mình. Trọn cuộc sống, mọi người trong nhà nhận lấy vương quyền Trái Tim Chúa Giêsu để Ngài làm vua, làm chủ phần thiêng liêng cho lòng mình.

Việc Tôn Vương Chúa Giêsu Kitô là chính thức công nhận trước mặt xã hội quyền chủ tể của Trái Tim Chúa Giêsu trong gia đình công giáo, Chúa phán: “Ta sẽ ban xuống muôn vàn ơn phúc cho những gia đình trưng bày và kính thờ Thánh Tâm Ta”. Vậy, Tôn kính Trái Tim là thực hiện tất cả những điều Thánh Tâm Chúa mong đợi và hứa cùng Thánh Nữ Margarita Maria.

 1. MỤC ĐÍCH

Mục đích tối cao của việc Tôn Vương là làm cho gia đình nên thánh thiện. Để cải tạo và cứu vãn thế gian một lần nữa, Chúa Giêsu phải tái sinh và chung sống với chúng ta luôn mãi. Muốn cho nước Chúa trị đến khắp nơi, thì cần phải cải đổi tận gốc, là gia đình. Xưa kia lúc chiều tà, sau những ngày bận rộn truyền đạo, Chúa Giêsu xin vào trú ngụ trong một gia đình làng Bêtania, thì nay Chúa cũng đến xin một chỗ trong gia đình chúng ta, chỗ ấy phải là chỗ danh dự vì Người là Vua muốn ngự vào gia đình, muốn cai trị bằng Trái Tim, bằng Tình yêu.

Như vậy Tôn kính Trái Tim “Thiên Chúa là tình yêu” là đươc Ba Ngôi Thiên Chúa đến chung sống, không chỉ là một sự dâng mình, dâng gia đình cho Chúa, mà còn là một lễ nghi công khai nhìn nhận vương quyền tuyệt đối của Chúa, là một cuộc tiếp rước Chúa cách long trọng vào ngự giữa gia đình mình, để phó thác mọi sự cho Chúa và cam đoan trung thành phụng sự Chúa đến cùng.

** Đây cũng là ngày chúc tụng – ngợi khen – tôn vinh – cảm tạ Vua Tình Yêu và đền tạ Người.

2- Ý NGHĨA

1. Là một lễ nghi công khai nhìn nhận quyền đế vương tuyệt đối của Chúa Giêsu trên các gia đình.

2. Là một cuộc tiếp rước Người là Vua vào ngự cách long trọng giữa gia đình.

3. Là một ngày cam đoan trung thành phụng sự Vương quyền Vua tình yêu đến cùng.

4. Là phó thác gia đình trong Trái Tim Chúa nhân lành và thương xót vô biên.

5. Từ đây mọi vui buồn, mọi khó nhọc âu lo sớm mai cũng như ban chiều, hãy dâng lên cho Trái Tim Chúa, để xin Người lo liệu và chúc lành cho.

6. Từ đây mỗi người trong nhà phải sống cuộc đời mới tốt đẹp hơn, ăn ở xứng đáng, đạo đức hơn…, giữ bác ái và nết na công giáo hoàn toàn, để nên đèn sáng trước mặt mọi người…

3- NHỮNG ÂN HUỆ

Tóm lại những lời Chúa đã hứa với Thánh nữ Margarita Maria Alacoque dành cho những người có lòng Tôn thờ – tín thác – mến yêu – đền tạ Thánh Tâm Chúa:

Đoàn viên được hưởng 12 lời hứa sau đây của Thánh Tâm Chúa khi Người phán với Thánh nữ Margarita Maria Alacoque:

1-  Ta sẽ ban mọi ơn cần thiết cho đời họ.

2-  Ta sẽ ban sự bình an cho gia đình họ.

3-  Ta sẽ yên ủi họ trong lúc đau khổ.

4- Ta sẽ nên nơi trú ẩn chắc chắn cho họ suốt đời, nhất là trong giờ lâm chung.

5- Ta sẽ ban mọi phúc lành cho công việc họ làm.

6- Những kẻ tội lỗi sẽ gặp ở Trái Tim Ta một nguồn tình yêu vô hạn.

7-  Những tâm hồn nguội lạnh sẽ chóng trở nên sốt sắng.

8-  Những tâm hồn sốt sắng chóng nên trọn lành.

9-  Ta sẽ chúc lành cho gia đình nào tôn thờ Thánh Tâm Ta.

10- Ta sẽ ban cho Linh Mục được những ơn riêng để cảm hóa lòng người cứng cỏi.

11- Ta sẽ ghi vào Thánh Tâm Ta muôn đời những ai cổ động cho việc tôn thờ Thánh Tâm Ta.

12- Vì lòng thương xót vô biên của Thánh Tâm Ta, Ta hứa sẽ ban cho những ai rước lễ liên tiếp chín ngày thứ sáu đầu tháng ơn thống hối trong giờ lâm chung, và không phải chết khi linh hồn đang mất ơn nghĩa Thánh vì chưa chịu các phép bí tích cần thiết.

** Hạnh phúc thay cho những gia đình đã thuộc về Trái Tim Chúa Giêsu là Vua yêu mến.

** Đoàn thể GĐPTTTCG có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghi thức tôn vương cho các gia đình công giáo trong giáo xứ với sự đồng hành của linh mục linh hướng.

NỘI DUNG Giờ kinh nguyện Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu luân phiên gia đình

 Phạt Tạ hay Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu được diễn tả qua các hành vi: “Tôn Thờ – Yêu Mến – Tạ lỗi và xin ơn đối với Trái Tim Giêsu vua tình yêu (theo linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, Phó Tổng linh hướng GĐPTTTCG).

Khi người đoàn viên GĐPTTTCG đã nguyện hứa dâng mình cách riêng để đền tạ Trái Tim cực Thánh Chúa Giêsu, và hết lòng phụng sự vương quyền tuyệt đối của Chúa làm chủ tể cuộc sống. Việc làm thiết thực để tỏ lòng Tôn thờ – Yêu mến – Đền tạ Thánh Tâm Chúa là thực thi việc phụng thờ tình yêu Thiên Chúa trong mọi sinh hoạt đạo đức, mà Đoàn thể đã đề ra cho hội viên thực hành hằng ngày.

Một trong những sinh hoạt cụ thể người đoàn viên thực hiện đó là “Giờ kinh nguyện Đền tạ luân phiên” trong gia đình Toán viên. (tài liệu đã được Ban Tuyên Huấn biên tập và được sự chuẩn y của cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ).

Đặc trưng của chương trình được sắp đặt theo cấu trúc kinh nguyện phụng vụ của đoàn thể, giúp người đoàn viên hướng tâm hồn lên Thánh Tâm vua tình yêu theo trình tự như sau:

 1. Phút xin ơn thánh hóa: nguyện xin Chúa Thánh Thần đốt thêm lửa yêu mến, và ban ơn hiểu biết để cảm nghiệm được tình yêu bao la, sâu thẳm và Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa.
 2. Kinh ăn năn tội: giúp mọi người thật tâm thống hối vì những lỗi làm thiếu sót của mình, xin Chúa tha thứ hầu cho lời cầu nguyện được xứng đáng được Chúa nhậm lời.
 3. Suy ngắm Mầu Nhiệm Mân Côi: Hướng về công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, suy niệm Mầu Nhiệm cứu độ cùng với 10 kinh Mân Côi, kết hiệp với Mẹ Maria để xin Mẹ chuyển lời cầu của chúng ta lên cùng Chúa. Vì Trái Tim Mẹ Maria đã luôn kết hợp với Trái Tim yêu thương hiến tế của Chúa trong cuộc khổ nạn.
 4. Lời Chúa: được công bố để mọi người lắng nghe và suy gẫm Lời giáo huấn của Người Cha nhân lành hằng yêu thương giữ gìn và chăm sóc con cái mình. Từ đó mọi người nhận biết tình yêu cao cả của Thiên Chúa mà không ngừng dâng lời chúc tụng ngợi khen tôn vinh và cảm tạ.
 • Suy niệm là giây phút để tâm hồn chìm sâu vào việc chiêm ngắm Lời hằng sống… Vì Lời Ngài là sức sống, là đường, là ánh sáng, là niềm vui cứu độ và hạnh phúc mãi mãi.
 • Trong tâm tình cầu nguyện, người đoàn viên mở rộng tâm hồn ra tâm sự với Chúa, đồng thời đón nhận niềm hạnh phúc khôn tả khi được sống trong mối tình hiệp thông giữa Thiên Chúa toàn năng là Cha và thân phận của con người yếu đuối đầy những thiếu xót và lỗi phạm.
 1. Kinh nguyện chuyên biệt về Thánh Tâm:
 • KINH DÂNG MÌNH: Hiến dâng xác hồn, từ tư tưởng đến lời nói việc làm và dâng mọi hy sinh trong đời sống làm của lễ đền tạ dâng cho Thánh Tâm Chúa. … “Con muốn sống vì Chúa mà thôi. Cho được đền bồi phạt tạ Trái Tim Chúa Nhân Lành. Xin Chúa sống trong con, và chớ để con lỗi nghĩa cùng Chúa bao giờ. Amen”.(Kinh Dâng mình)
 • KINH DÂNG GIA ĐÌNH là dâng hiến tất cả sự sống của gia đình mình: sự buồn vui, nỗi khó nhọc, vất vả lầm than … gia sản cùng tất cả những gì con có đều thuộc về Chúa. “Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con khiêm nhường quỳ dưới chân Chúa mà dâng cả gia đình chúng con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Xin Chúa hãy làm Vua chúng con liên, chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa. Chớ gì tinh thần của Chúa thấu nhập vào tư tưởng, sự ước ao, lời nói việc làm của chúng con". (…) (Kinh dâng gia đình)
 • Phút tâm tình thống hối đền tạ được nêu lên trongKinh Đền Tạ Trái Tim Chúa Giêsu: “Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi, nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa hết lòng thờ phượng cung kính cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy”() và còn nối tiếp trong: LỜI NGUYỆN ĐỀN TẠ – KINH CẦU TRÁI TIM …vv
 1. Hát lời cảm tạ: cùng cất cao lời vinh danh chúc tụng ngợi khen những kỳ công tác tạo của Chúa. Đây cũng là dịp dâng muôn lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa, vì những ơn lành Chúa đã ban cho loài người từ trước muôn thuở và cho tới muôn đờI.

C- TÂN PHÚC – ÂM – HÓA trong đời sống người đoàn viên

Theo lời kêu gọi của Giáo Hội đã luôn nối tiếp mở đường hướng dẫn cho cộng đoàn dân Chúa: “Trong ba năm qua (2010 – 2013), tất cả chúng ta đã cùng nhau học hỏi và sống ý nghĩa Giáo Hội mầu nhiệm – hiệp thông – sứ vụ. Định hướng đó và tinh thần của Năm Đức Tin cần được tiếp nối bằng nỗ lực “Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo”, cũng là chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XIII, diễn ra tại Rôma, từ ngày 7-28 tháng 10 năm 2012.(Thư chung HĐGMVN 2013, số 2)

Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010 là chương trình hành động của Hội Thánh tại Việt Nam trong nhiều năm. Hưởng ứng theo định hướng căn bản này, Đoàn thể GĐPTTT CG thực hiện chương trình hoạt động tông đồ kéo dài 3 năm (2014 – 2016):

–  Năm 2014: Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình

– Năm 2015: Phúc-Âm-hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn

–  Năm 2016: Phúc-Âm-hóa đời sống xã hội.

Trong năm 2014, chúng ta hãy cùng nhau Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ sống Tin Mừng và thông truyền Tin Mừng. Hội Thánh được gọi là gia đình của Thiên Chúa và mỗi gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia. Việc canh tân Hội Thánh phải được bắt đầu từ mỗi gia đình, do đó, Hội Thánh đặc biệt quan tâm đến các gia đình…(x.Thư chung HĐGMVN 2013 số 2,4,6).

 Để thực hiện những mục tiêu trên, GĐPTTTVN xây dựng gia đình mình thành một cộng đoàn cầu nguyện, sống tình yêu hợp nhất thủy chung, phục vụ sự sống và hăng say loan báo Tin Mừng”

Giờ kinh nguyện Đền Tạ luân phiên trong GĐPTTTCG không coi là một phong trào, nhưng đó là một sinh hoạt cơ bản thường xuyên của đoàn viên, BCH cấp xứ đoàn cần phải quan tâm chăm sóc, đôn đốc để duy trì lâu dài suốt cuộc đời người đoàn viên một khi đã tuyên hứa dâng mình cho Thánh Tâm Chúa. Đồng thời người Toán trưởng cần được bồi dưỡng qua các khóa tập huấn để họ có đủ kiến thức cũng như các kỹ năng cần thiết, đáp ứng với nhu cầu phục vụ  Nước Trái Tim Chúa trong vai trò “Tông Đồ Giáo Dân” của Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành GĐPTTTCGVN.

BTH GĐPTTTCG

Biên soạn – Saigon tháng 10/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem bài viết (33)