Get Adobe Flash player
Tin Mới Nhất
Lưu trữ tổng thể

                                                                                               Giuse Huỳnh Bá Song

XỨ ĐOÀN CÁI QUAO:

   Thánh lễ tuyên hứa thành lập xứ đoàn GĐPTTTCG Cái Quao, giáo hạt Thạnh Phú, giáo phận Vĩnh Long, đã được cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng, Tổng linh hướng GĐPTTTCG VN chủ tế vào lúc 16 giờ 30 ngày 12/11/2020 tại thánh đường họ đạo. Tham gia đoàn đồng tế còn có cha sở Stephano Nguyễn Trung Hiếu, cha phó G.B Lâm Quang Ngọc.

Tham dự chứng kiến nghi thức có các anh chị trong BCH GĐPTTTCG VN: Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng ban; Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh, Trưởng ban Phát triển kiêm đặc trách Hỗ trợ Phát triển GĐPTTTCG GP Vĩnh Long; Giuse Trịnh Văn Tiến, Trưởng ban BCH GĐPTTTCG TGP Sài Gòn; Rosa Nguyễn Thị Thủy, Thủ quỹ.

   Sau chia sẻ động viên và chúc mừng của cha TLH, cha Stephano đã chủ sự nghi thức tuyên hứa cho 13 đoàn viên và trao Ủy nhiệm thư sai đi cho Tân Ban chấp hành xứ đoàn, do chị Isave Nguyễn Thị Thủy làm Đoàn trưởng, trong niềm vui của cộng đoàn dân Chúa họ đạo.

XỨ ĐOÀN TÚ SAN:

   Tiếp đến, vào lúc 18 giờ 30 ngày 12/11/2020, cha TLH Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng và các anh chị trong BCH GĐPTTTCG VN đã đến họ đạo Tú San, giáo hạt Thạnh Phú, giáo phận Vĩnh long để tham dự Thánh lễ tuyên hứa ra mắt xứ đoàn. Tham gia đoàn đồng tế cũng có  cha sở họ đạo Stephano Nguyễn Trung Hiếu, cha phó G.B Lâm Quang Ngọc và đông đảo cộng đoàn dân Chúa họ đạo. Chia sẻ trong Thánh lễ, cha TLH Vinh Sơn chúc mừng họ đạo vùng sâu nhiều khó khăn, nhưng anh chị em đã có lòng nhiệt thành đáp trả tình yêu của Thánh Tâm Chúa, bằng việc gia nhập đông đảo vào đoàn thể, để có thể làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa nơi đây. Cha sở họ đạo đã chủ sự nghi thức tuyên hứa gia nhập đoàn cho 33 đoàn viên và nghi thức nhận nhiệm vụ của BCH xứ đoàn, do chị Lucia Đặng Thị Tân làm Đoàn trưởng, trong niềm vui của cộng đoàn đón nhận đoàn thể Công giáo Tiến hành đầu tiên của họ đạo.

XỨ ĐOÀN THOM:

  Vào lúc 17 giờ ngày 13/11/2020 tại thánh đường họ đạo Thom, giáo hạt Thạnh Phú, giáo phận Vĩnh Long; Thánh lễ tuyên hứa ra mắt của GĐPTTTCG xứ đoàn Thom đã được cha TLH GĐPTTTCGVN Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng chủ tế, cùng đồng tế có cha sở họ đạo Pio Tiết Hữu Bằng và cha phó Micae Phan Thành Thống. Tham dự Thánh lễ còn có quý sơ, các anh chị trong BCH GĐPTTTCG VN, thành viên BCH xứ đoàn Rạch Dầu và đông đảo cộng đoàn dân Chúa họ đạo Thom. Cha TLH Vinh Sơn trong lời chia sẻ, đã mời gọi anh chị em đoàn viên hãy đáp trả tình yêu của Thánh Tâm Chúa bằng việc tông đồ thiết thực, cộng tác với quý cha trong việc làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa nơi vùng đất truyền giáo này. Cha sở họ đạo Pio đã chủ sự nghi thức tuyên hứa gia nhập đoàn cho 36 đoàn viên và nhận lời tuyên hứa nhận nhiệm vụ của BCH xứ đoàn, do chị Maria Nguyễn Thị Lành làm Đoàn trưởng.

                                                  C H Ú C   M Ừ N G

      Gia đình PTTT Chúa Giêsu Việt Nam hân hoan chúc mừng

Tân BCH Gia đnh Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Xứ đoàn Cái Quao, giáo hạt Thạnh Phú, GP Vĩnh Long

Đã tuyên hứa ra mắt ngày 12/11/2020 với  13 đoàn viên

                 Nhiệm kỳ 2020-2023

                 Linh hướng : Lm Stephano Nguyễn Trung Hiếu

– Đoàn trưởng                      : Bà Isave Nguyễn Thị Thủy

– Đoàn phó kiêm Thủ quỹ : Bà Maria Nguyễn Thị Nhịn

– Thư ký                                  : Bà Catarina Dương Thị  Sẻ

 

                                             C H Ú C  M Ừ N G

Gia đình PTTT Chúa Giêsu Việt Nam hân hoan chúc mừng

Tân BCH Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Xứ đoàn Tú San, giáo hạt Thạnh Phú, GP Vĩnh Long

Đã tuyên hứa ra mắt ngày 12/11/2020 với 33 nam nữ đoàn viên

                   Linh hướng: Lm Stephano Nguyễn Trung Hiếu

– Đoàn trưởng       : Bà Lucia  Đặng Thị Tân

– Đoàn phó             : Ông Carolo Trần Hưng Phục

– Thư ký                  : Bà Anna Trương Thị Hậu

– Thủ quỹ                : Bà Anna Phạm Thị Hiệu

 

                                         C H Ú C  M Ừ N G

Gia đình PTTT Chúa Giêsu Việt nam hân hoan chúc mừng

Tân BCH Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Xứ đoàn Thom, giáo hạt Thạnh Phú, GP Vĩnh Long

Đã tuyên hứa và ra mắt ngày 13/11/2020 với 36 nam nữ đoàn viên.

             Linh hướng: Lm Pio Tiết Hữu Bằng

– Đoàn trưởng           : Bà Maria Nguyễn Thị Lành

– Phó Nội Vụ              : Bà Angela Võ Thị Nga

– Phó Ngoại vụ          : Ông G.B Nguyễn Dương Thái Thuận

– Thư ký                      : Bà Anê Trần Thị Hằng

– Thủ quỹ                    : Bà Maria Thái Kim Tuyết

Số lượt xem bài viết (5)