Get Adobe Flash player
Tin Mới Nhất
Lưu trữ tổng thể

                                                                   Thông tin từ Lm. Giuse Nguyễn Xuân Quang SDB

                                                                          – Università Pontificia Salesiana – Roma

CÁC BUỔI TIẾP KIẾN THỨ TƯ HÀNG TUẦN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

– Trong buổi tiếp kiến chung tại sân Damaso vào sáng thứ Tư 16/ 9/ 2020, Đức Thánh cha tiếp tục suy tư về đại dịch dưới ánh sáng học thuyết xã hội của Giáo hội. Ngài nhắc lại vai trò quan trọng của rất nhiều người quảng đại chăm sóc tha nhân, đặc biệt là chăm sóc các bệnh nhân, người cao niên và người dễ tổn thương nhất. Đặc biệt ngài nhắc lại trách nhiệm của con người trong việc chăm sóc thế giới tự nhiên, hãy chiêm ngắm vẻ đẹp mà chúng ta thường bỏ qua khi chỉ nhắm khai thác tài nguyên của trái đất. Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu tìm lại vị trí của chúng ta trong công trình sáng tạo của Chúa bằng việc chăm sóc cho nhau và học nghệ thuật chiêm ngắm công trình sáng tạo.

-Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 23/9, Đức Thánh cha tiếp tục suy tư về ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dưới ánh sáng học thuyết xã hội của Giáo hội. Ngài đặc biệt suy tư về nguyên tắc phụ đới, nguyên tắc mà nhờ đó mọi giai cấp xã hội, từ nhà nước đến mọi cấp trung và thấp hơn, kể cả gia đình và Giáo hội, đều có vai trò của mình trong việc phục hồi cấu trúc xã hội. Đức Thánh cha Phanxicô nói: “Mỗi người trong chúng ta đều được kêu gọi đảm nhận trách nhiệm về phần việc của mình,” và ngài nhấn mạnh thực tế rằng chúng ta phải hướng tới tương lai và hoạt động vì một trật tự xã hội, trong đó phẩm giá và các khả năng của tất cả các thành viên được tôn trọng.

– Sau hai tháng dành các bài giáo lý trong các buổi tiếp kiến chung để chia sẻ những suy tư về ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 7/10 tại đại thính đường Phao-lô VI, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý về chủ đề cầu nguyện. Cụ thể, ngài suy tư về cuộc đời của vị đại ngôn sứ Elia. Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu theo gương ngôn sứ Elia, kiên trì trong cầu nguyện, kiên nhẫn phân định ý Chúa mỗi ngày trong cuộc sống để chính chúng ta sẽ tìm được sự hiện diện an ủi và chăm sóc quan phòng của Chúa, sẽ có can đảm lên án những bất công như ngôn sứ Elia.

 

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA

ĐTC KÝ THÔNG ĐIỆP “TẤT CẢ ANH EM” TẠI MỘ THÁNH PHANXICÔ Ở ASSISI

Như tin đã đưa, chiều thứ Bảy 3/10/2020, trong lần thứ tư đến Assisi kể từ khi làm Giáo hoàng, Đức Thánh cha Phanxicô đã dâng Thánh lễ tại mộ Thánh Phanxicô và sau đó ký Thông điệp Tất cả Anh em. Thông điệp Tất cả Anh em nói về tình huynh đệ và tình thân hữu xã hội, những giá trị vô cùng thiết yếu để khôi phục lại hy vọng và động lực cho một nhân loại bị tổn thương bởi đại dịch Covid-19. Tên của thông điệp lấy từ những lời được Thánh Phanxicô viết.

Chúng ta có thể đọc bản tóm tắt nội dung thông điệp bằng tiếng Việt trên kênh:

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-10/tom-tat-thong-diep-fratelli-tutti.html

Số lượt xem bài viết (3)