Get Adobe Flash player
GIỚI THIỆU
Tin Mới Nhất
Lưu trữ tổng thể

Trong niềm tin vào Chúa Kytô phục sinh, cha Tổng linh hướng và Ban Chấp hành Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu TGP Sàigòn trân trọng báo tin:

Bà cố Têrêsa Vũ Thị Huệ, sinh năm 1935, tại Gx Dưỡng Điềm, Phát Diệm  – Thân mẫu cha Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng, Lm chính xứ Bùi Môn kiêm quản hạt Hóc Môn, TGP Sàigòn; cũng là thân mẫu anh Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh, Phó nội vụ BCH GĐPTTTCG TGP Sàigòn. Được Chúa gọi về lúc 22giờ 40 ngày 28/06/2020.

Cha Tổng linh hướng và BCH GĐPTTTCG TGP Sàigòn thành kính phân ưu cùng cha Vượng, anh Thịnh và tang quyến.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đón rước linh hồn bà cố Têrêsa về hưởng Nhan Thánh Chúa muôn đời.

Số lượt xem bài viết (5)