Get Adobe Flash player
Tin Mới Nhất
Thế Giới nhìn từ Vatican
Lưu trữ tổng thể

Bài: Bích Liên & Ảnh: Quang Hoàng

“Đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hãy quyết tâm sống đời sống phó thác, xin vâng, khiêm nhường và phục vụ Chúa đang hiện thân nơi anh em nghèo khó”.

Trên đây là lời nhắn nhủ của cha Đaminh Đinh Văn Vãng -chánh xứ Sao Mai kiêm linh hướng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) giáo hạt Chí Hoà- trong Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng GĐPTTTCG giáo hạt Chí Hoà, được cử hành lúc 17g00 thứ Tư, ngày 21-6-2017 tại nhà thờ Sao Mai.

Sau cơn mưa tầm tã, trước khi hiệp dâng Thánh lễ mừng bổn mạng do cha Linh hướng Đaminh chủ sự, đông đảo đoàn viên GĐPTTTCG giáo hạt Chí Hoà đã cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu chung quanh nhà thờ.

Trước Thánh lễ, cha Linh hướng đã chủ sự nghi thức tuyên hứa và trao huy hiệu Đoàn cho 9 tân đoàn viên xứ đoàn Sao Mai.

Trong bài giảng, cha Đaminh mời gọi mọi người, đặc biệt là đoàn viên GĐPTTTCG đã nhận Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu làm bổn mạng của mình, hãy đáp trả lại Tình yêu của Chúa sao cho xứng đáng. Từ lời Chúa “Các con hãy rửa chân cho nhau, như Thầy đã rửa chân cho các con” (Ga 13,14), ngài diễn giảng: “Thiên Chúa quá yêu thương chúng ta nên đã sai Con Một xuống thế làm người, mặc lấy xác phàm để yêu thương, nêu gương sáng phục vụ và được ở giữa chúng ta. Chúa yêu chúng ta đến nỗi hy sinh mạng sống của Ngài để cho chúng ta được sống. Chúa để lại cho chúng ta bài học quý giá là biết quên mình phục vụ anh em một cách vô vị lợi”.

Cuối bài giảng, Cha Linh hướng mời gọi các đoàn viên GĐPTTTCG hãy quyết tâm sống đời sống phó thác, xin vâng, khiêm nhường và phục vụ Chúa đang hiện thân nơi anh em nghèo khó. Vì phục vụ họ là phục vụ cho chính Đức Kitô. Xem thêm hình ảnh

Tiếp theo là nghi thức Tuyên hứa của Tân Ban Chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt Chí Hoà nhiệm kỳ 2017-2020. Sau đó, các thành viên tân BCH đã nhận Ủy nhiệm thư, như đón nhận sự sai đi rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Tình Yêu của Chúa với mọi người.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Trưởng BCH GĐPTTTCG hạt Chí Hoà ngỏ lời cảm ơn cha Linh hướng và mọi người.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Cha Linh hướng cùng tân BCH chụp hình lưu niệm trước khi ra về.

Số lượt xem bài viết (28)