Get Adobe Flash player
Tin Mới Nhất
Thế Giới nhìn từ Vatican
Lưu trữ tổng thể

Đôminicô  Nguyễn Văn Hoàng

      Sau hơn 10 tháng tìm hiểu, học tập và sinh hoạt theo nội quy đoàn thể GĐPTTTCG Việt Nam, chiều ngày 16/06/2017 tại thánh đường giáo xứ Tân Thanh, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt, cha Phanxico Nguyễn Văn Hoàng – linh mục chánh xứ kiêm giám đốc tu hội Tận Hiến (IMC) thuộc giáo phận Đà Lạt, chấp thuận thành lập và tuyên hứa ra mắt xứ đoàn Tân Thanh. Trong đó có 73 anh chị em đoàn viên dự bị được chính thức đứng vào hàng ngũ GĐPTTTCG Việt Nam.

     Thánh lễ đồng tế kính Thánh Tâm Chúa Giêsu do cha Giuse Trần Văn Chiến – linh mục linh hướng GĐPTTTCG giáo phận Đà Lạt chủ tế.

      Đặc biệt trong số đoàn viên có 02 người chưa đủ tuổi quy định, là em Têrêsa Lê Hoàng Mai Ân sinh năm 2003, và em Giuse Lê Đình Kiên sinh năm 2007. Đây là điều ngoài quy định của Nội quy, nhưng vì lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa nên tạm gửi gắm 2 em cho xứ đoàn, để được tiếp tục yêu thương, nâng đỡ, giúp 2 em được trưởng thành trong đức Tin và lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa mỗi ngày một hơn.

     Cha chánh xứ Phanxico cắt đặt việc dẫn dắt xứ đoàn cho cha phó Giuse Phạm Văn Lễ, thay ngài làm linh mục linh hướng xứ đoàn ngay trong hôm nay.

 

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam hân hoan chúc mừng

Tân Ban Chấp hành GĐPTTTCG

Xứ đoàn Tân Thanh – Giáo hạt Bảo Lộc – Giáo phận Đà Lạt

Được thành lập ngày 16.6.2017

Với 73 đoàn viên gia nhập đoàn thể GĐPTTTCG VN

Nhiệm kỳ 2017-2020

Linh mục linh hướng: Giuse Phạm Văn Lễ

1/- Đoàn trưởng:                      Ông Giuse  Nguyễn Văn Mão

2/- Đoàn phó nội vụ:                 Ông Giuse Nguyễn Văn Hải

3/- Đoàn phó ngoại vụ:              Ông Giuse  Nguyễn Văn Kỷ

4/- Thư ký:                              Ông Antôn  Trần Đức Tiến

5/- Ủy viên:                              Ông Giuse  Trần Văn Nguyên

6/- Ủy viên:                              Ông Giuse  Phan Văn Tân

          Cùng với 09 Trưởng toán

Số lượt xem bài viết (12)