Get Adobe Flash player
GIỚI THIỆU
Tin Mới Nhất
Lưu trữ tổng thể

                                                                                              Vũ Minh Tâm

 GĐPTTTCG giáo hạt Quần Phương là giáo hạt có đông đoàn viên nhất của đoàn thể GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu, với 2682 đoàn viên chính thức và 223 đoàn viên tập sự (theo số liệu thống kê ngày 30.9.2019) với 8 xứ đoàn của 08 giáo xứ trong giáo hạt. Hai xứ đoàn có số đoàn viên đông và phát triển mạnh nhất là: Xứ đoàn Hai Giáp, với 633 đoàn viên chính thức và 107 đoàn viên tập sự; xứ đoàn đền thánh Thánh Tâm Chúa Giêsu giáo xứ Hưng Nghĩa với 632 đoàn viên chính thức.

BCH giáo hạt được sự hướng dẫn của cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng, hạt trưởng kiêm linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt Quần Phương. Anh trưởng Giuse Nguyễn Văn Đễ là người có bề dày kinh nghiệm trong tổ chức đoàn thể Công giáo Tiến hành đã quy tụ được quý anh chị nhiệt tình, đầy lòng mến đứng trong hàng ngũ BCH GĐPTTTCG giáo hạt. Vì vậy, mọi hoạt động của đoàn thể từ cấp giáo hạt đến các xứ đoàn nhịp nhàng và hiệu quả. Trong năm 2019, giáo hạt đã có 81 anh chị em ở các xứ đoàn được tuyên hứa chính thức gia nhập đoàn thể. Tổ chức cho đoàn viên tĩnh tâm, tham dự Thánh lễ các thứ Sáu hằng tuần đạt 73,2%. Một số xứ đoàn thường xuyên tổ chức thường xuyên hằng ngày các giờ kinh vào lúc 15g như xứ đoàn Hải Nhuận, xứ đoàn Hưng Nghĩa… trong năm 2019.

Các xứ đoàn trong giáo hạt đã thăm viếng bệnh nhân, giúp đỡ, an ủi người khó khăn trên 600 lượt với tổng số tiền trên 30.000.000đ. Cụ thể xứ đoàn Hai Giáp và xứ đoàn Hải Nhuận, mỗi xứ đoàn đã thăm viếng trên 200 lượt. Riêng GĐPTTTCG giáo hạt Quần Phương đã tổ chức thăm bệnh nhân, giúp đỡ người khó khăn, ủng hộ chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm GP Bùi Chu, dâng cúng thánh đường và bác ái xã hội khác với tổng số tiền là 245.573.000đ.

Trong năm 2019, BCH GĐPTTTCG giáo hạt Quần Phương còn tổ chức các cuộc hành hương, tĩnh tâm, đi đàng Thánh giá cấp giáo hạt và giao lưu giữa các xứ đoàn. 

Để duy trì ổn định và phát triển, được sự chuẩn thuận của cha linh hướng Đaminh Nguyễn Văn Vàng, ngày 04.10.2019 vừa qua, đoàn đã bầu BCH nhiệm kỳ 2019 – 2023 với 5 anh trong Ban thường vụ và 5 Ủy viên. Anh trưởng Giuse Nguyễn Văn Đễ tiếp tục được tín nhiệm làm Trưởng ban BCH GĐPTTTCG giáo hạt Quần Phương.

Trong năm, các xứ đoàn trong giáo hạt đều tổ chức hội nghị Tổng kết, củng cố hoặc bầu lại BCH nhiệm kỳ mới tùy theo quy định của giáo xứ và xứ đoàn. Tổ chức long trọng các ngày mừng kính: Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, đại lễ Chúa Kitô vua vũ trụ.                                         

Xứ đoàn Hai Giáp

Năm nay, xứ đoàn Hai Giáp với cha sở mới, cha Giuse Đinh Văn Viện. Mặc dù bận rộn trong công tác mục vụ, ngài còn phụ trách khối di dân GP Bùi Chu, song ngài vẫn luôn quan tâm và đồng hành cùng đoàn thể. Vào các buổi sinh hoạt thứ Sáu đầu tháng của tháng lẻ, ngài đã tham dự buổi sinh hoạt, chia sẻ và ban lời huấn dụ cho đoàn thể. 

Được chuẩn thuận và cho phép của cha linh hướng, thứ Sáu đầu tháng, ngày 06.12.2019, quý cha đã chủ sự nghi thức Tuyên hứa cho thành viên BCH nhiệm kỳ 2019-2023.

Đồng tế với cha linh hướng Giuse Đinh Văn Viện và chủ sự nghi thức tuyên hứa cho BCH xứ đoàn có cha Tổng linh hướng GĐPTTTCG GP Bùi Chu Đaminh Nguyễn Văn Vàng. Đại diện GĐPTTTCG GP Bùi Chu có anh Giuse Nguyễn Văn Đễ – UV BCH GĐPTTTCG GP Bùi Chu kiêm Trưởng BCH GĐPTTTCG giáo hạt Quần Phương làm trưởng đoàn.

Nghi thức tuyên hứa BCH xứ đoàn được tổ chức trang trọng trong Thánh lễ với sự hiện diện của các quý chức trong giáo xứ và cộng đoàn. 

                               

CHÚC MỪNG
Cha Tổng linh hướng và BCH GĐPTTTCG GP Bùi Chu
 hân hoan chúc mừng tân BCH GĐPTTTCG giáo hạt Quần Phương
nhiệm kỳ 2019-2023
Linh hướng: Lm. Đaminh Nguyễn Văn Vàng
1/ Đoàn trưởng                     : Ông Giuse Nguyễn Văn Đễ                               
2/ Phó nội vụ                        : Ông Đaminh Đinh Văn Khẩn                              
3/ Phó ngoại vụ                    : Ông Giuse Nguyễn Văn Lạc                                4/ Thư ký                            : Ông Giuse Vũ Minh Tâm                                  
5/ Thủ quỹ                          : Ông Đaminh Đinh Văn Bảo                             
      Cùng 5 Ủy viên giữ phụ trách chuyên môn.             
                                                                         
CHÚC MỪNG
Cha Tổng linh hướng và BCH GĐPTTTCG GP Bùi Chu
 hân hoan chúc mừng tân BCH GĐPTTTCG
xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu
nhiệm kỳ 2019-2023
Linh hướng: Lm. Đaminh Nguyễn Văn Vàng
1/ Đoàn trưởng                     : Ông Phêrô Phạm Văn Lạc                                 
2/ Phó nội vụ                        : Ông Vinhsơn Đặng Văn Điến                             
3/ Phó ngoại vụ                    : Ông Giuse Vũ Văn Sửu                                      
4/ Thư ký                             : Ông Đaminh Nguyễn Văn Huyền                      
5/ Thủ quỹ                           : Ông Giuse Vũ Văn Bình                                    
      Cùng 21 Ủy viên phụ trách chuyên môn và các toán.
 

Số lượt xem bài viết (1)