Get Adobe Flash player
Thế Giới nhìn từ Vatican
Lưu trữ tổng thể

Jos Hoàng Mạnh Hùng

Lúc 9g00 ngày 31/05/2017, sau giờ chầu Thánh Thể tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hưng, 70 thành viên Ban chấp hành (BCH) của 17 xứ đoàn trong giáo hạt đã tập trung tại hội trường để sơ kết hoạt động tháng 05/2017 và bầu chọn BCH nhiệm kỳ 2017-2020.

Xem thêm hình ảnh

Đồng hành cùng hội nghị có cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng – Tổng linh hướng kiêm linh hướng GĐPTTT Hóc Môn, đại diện BCH TGP có anh Giuse Bùi văn Luận và anh Giuse Nguyễn Duy Cần.

Sau khi đọc kinh, tuyên bố khai mạc và giới thiệu thành viên tham dự. Hội nghị đã nghe anh thư ký hạt cùng 15/17 BCH xứ đoàn báo cáo sơ kết hoạt động, nghe cha linh hướng nhận xét và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tông đồ ở các xứ đoàn trong giáo hạt.

Tiếp theo, anh phó trưởng BCH phổ biến thể thức bầu cử đồng thời thông qua ban bầu cử, ban giám sát và trao quyền điều khiển hội nghị cho ban bầu cử.

Ban bầu cử đã công bố danh sách và điểm danh 14 ứng viên được đề cử. Có 01 ứng viên vắng mặt nên hội nghị nhất trí gạch tên. 70 phiếu bầu đã được phát ra và các thành viên lần lượt bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định.

Kiếm tra số phiếu bầu trong thùng khớp với số phiếu phát ra nhưng có 05 phiếu không hợp lệ vì chọn lựa không đúng quy định. Cuộc kiểm phiếu đã diễn ra công khai với kết quả như sau:

 • CÁC ỨNG VIÊN ĐẮC CỬ VÀO BAN THƯỜNG VỤ:
  • Ô. Don Bosco Vũ Đình Thạc – Trưởng ban
  • Ô. Giuse Nguyễn Minh Trung – Phó nội vụ
  • Ô. Gioan Trương Quang Vũ – Phó ngoại vụ
  • Ô. Phêrô Lê Minh Sơn           – Thư ký 1
  • Ô. Vinhsơn Maria Trần Văn Tĩnh – Thủ Quỹ
  • Annna Nguyễn Thị Minh Lý – Thư ký 2
 • CÁC ỨNG VIÊN ĐẮC CỬ VÀO ỦY VIÊN CHUYÊN MÔN:
  • Ô. Gioan Thiều Văn Hóa
  • Ô. Phêrô Đoàn Văn Phụ
  • Ô. Thomas Lê Văn Tâm
  • Ô. Giuse Nguyễn Chính Thành

Tân BCH đã thống nhất cùng cha LH các chức danh trong ban thường vụ (như trên), ra mắt BCH cấp trên cùng toàn thể hội nghị. Hội nghị  tiếp tục với phần triển khai công tác tháng 05/2017 trong đó điểm nhấn quan trọng là lễ Bổn Mạng cấp Giáo hạt đồng thời tuyên hứa nhậm chức của Tân BCH vào ngày 21/06/2017.

Số lượt xem bài viết (17)