Get Adobe Flash player
Thế Giới nhìn từ Vatican
Lưu trữ tổng thể

Tin, ảnh: Giuse Quý Nguyễn

Hòa vào sinh hoạt chung của đoàn thể Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa  Giêsu (GĐPTTTCG) các cấp trong Tổng Giáo phận Sài Gòn. Vào lúc 9h00 ngày 14 tháng 05 năm 2017  tại xứ đoàn Long Thạnh Mỹ, trước sự chủ trì của Cha Đaminh Phạm Văn Vàng – Linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt Thủ Thiêm, đồng thời có sự hiện của đại diện BCH/GĐPTTTCG giáo phận Sài Gòn cùng các thành viên trong GĐPTTTCG giáo hạt Thủ.

Xem hình ảnh

Dựa theo tinh thần hướng dẫn của nội quy GĐPTTTCG Việt Nam và được sự linh hướng của cha linh hướng giáo hạt, BCH đã trải qua thời gian chuẩn bị nhân sự mới cho niên khóa mới và khi đã hội đủ các yếu tố cần thiết GĐPTTTCG Hạt Thủ Thiêm đã tiến hành bầu chọn BCH/GĐPTTTCG giáo hạt Thủ Thiêm nhiệm kỳ 2017 – 2020, với phương thức tín nhiệm và trực tiếp bỏ phiếu kín, dưới sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, kết quả đã tìm ra 10 thành viên được tín nhiệm nhất để tham gia vào BCH nhiệm kỳ mới.

Kết thúc buổi bầu chọn, Cha linh hướng và các thành viên tham dự vào nhà nguyện tạ ơn và viếng mình Thánh Chúa, đọc kinh bế mạc và lãnh nhận phép lành của Cha Linh Hướng.

Danh Sách Ban Chấp Hành GĐPTTTCG Giáo Hạt Thủ Thiêm

Nhiệm Kỳ 2017 – 2020.

STT TÊN THÁNH, HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
01 Giuse Nguyễn Văn Quý 1967 Trưởng Ban
02 Giuse Vũ Trung Hiếu 1971 Phó Nội Vụ
03 Phêrô Nguyễn Văn Cẩm 1973 Phó Ngoại Vụ
04 Phaolô Phạm Hoàng Sơn 1954 Thư Ký 1
05 Vinh Sơn Trần Quang Trương 1958 Thư Ký 2
06 Anna Lê Thị Khâm 1950 Thủ Quỹ
07 Gioan Nguyễn Duy Sơn 1961 Uv Tuyên Huấn và Phúc Âm Hóa
08 Philipphê Hồ Văn Chuyển 1959 Uv Phụng Vụ
09 Giacôbê Nguyễn Văn Trang 1952 Uv Bác Ái xã Hội
10 Vincentê Phạm Minh Tuấn 1976 Uv Truyền Thông

Số lượt xem bài viết (14)