Get Adobe Flash player
GIỚI THIỆU
Tin Mới Nhất

Mùa Chay Thánh là thời gian thuận tiện để canh tân đời sống cá nhân, cộng đoàn và thự thi bác ái. Vì thế, trong tâm tình bác ái mùa chay, nay BTV GĐPTTTCG TGP SG mời gọi đoàn viên các cấp cùng tham gia đóng góp chia sẻ bác ái tại giáo xứ Ba Râu và giáo xứ Tầm Ngân thuộc giáo hạt Ninh Thuận, Giáo Phận Nha Trang. 

Số lượt xem bài viết (38)