Get Adobe Flash player
Tin Mới Nhất
Lưu trữ tổng thể

DANH SÁCH LỄ TRỰC TUYẾN

1 2 3 22

Kính mời cộng đoàn click chuột vào dấu > để tham dự chầu Thánh thể lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối thứ Sáu tuần 23 thường niên lúc 20giờ ngày 11.09.2020 (nhà thờ Đức Bà-TGP Sàigòn)

Số lượt xem bài viết (2)

Kính mời cộng đoàn click chuột vào dấu > để tham dự chầu Thánh thể lần chuỗi Mân côi tối thứ Năm tuần 23 thường niên lúc 20giờ ngày 10.09.2020 (nhà thờ Đức Bà-TGP Sàigòn)

Số lượt xem bài viết (3)

1 2 3 22