Get Adobe Flash player
Tin Mới Nhất
Thế Giới nhìn từ Vatican
Lưu trữ tổng thể

Thơ Ca

                                                               Bài viết: Song Huỳnh – Ảnh: cgvdt.vn

Mọi người trong giáo xứ đều như nhau, mỗi lần gửi cốt phải đóng một triệu đồng; trước chỉ năm trăm nhưng giờ thông cảm, vật giá leo thang nên phải tăng lên một triệu, không thể bớt được.

Xem chi tiết

Số lượt xem bài viết (4)

Một nét đẹp của các hội đoàn trong các giáo xứ là đọc kinh liên gia hàng tuần. Mỗi tuần đọc kinh tại nhà một hội viên. Đọc kinh xong, mọi người ngồi lại ít phút uống nước trà, ăn vài cái bánh chủ nhà đưa ra, rồi cùng trao đổi, bàn luận một chút chuyện giáo xứ, chuyện xã hội và thăm hỏi chủ nhà; Tình thân cứ như thế được nảy nở thêm qua những giờ kinh này đã mang lại ấm áp trong gia đình chủ nhà và góp phần yên ấm cho khu xóm nữa.

Xem chi tiết

Số lượt xem bài viết (10)