Get Adobe Flash player

Tin Mới Nhất

Thế Giới nhìn từ Vatican

Lưu trữ tổng thể

  1. Đức Thánh Cha hành hương Fatima nhân dịp 100 năm Đức Mẹ hiện ra, 12.05.2017
  2. Video GĐ PTTT hạt Hóc Môn mừng lễ bổn mạng 2016
  3. Nghi Thuc TUYEN HUA 2- GDPTTT Tan Phu 2011.mpg
  4. GĐPTTTCG Saigon thuong huan – Hon tong do P. 1\3
  5. GĐPTTTCG Saigon Thuong huan Hon Tong Do P. 2\3
  6. GĐPTTTCG Saigon Thuong huan Hon Tong Do P. 3\3
  7. GĐPTTT X/Đ TÂNPHÚ MỪNG BỔN MẠNG & TUYÊN HỨA – mpeg2 archive NTSC
  8. GĐPTTTCG/TGP Saigon – MỪNG BỔN MẠNG (15/06/2017)
  9. Xứ đoàn Tam Hải: Mừng Bổn Mạng 2017

Số lượt xem bài viết (2)

Nội dung: 

Đôi lời tâm sự về ơn gọi

– Giảng huấn của cha Tổng Linh hướng

– Suy niệm Lời Chúa

– Bồi dưỡng đức tin

– CĐ 21: Xây dựng cộng đoàn hiệp nhất

– Ngày Xuân cảm tạ

– Kinh nguyện gia đình

– Thời kỳ cuối & những người trừ quỷ

– Xuân Giáo hội

– Tản mạn Giao Thừa

– Năm Dậu với lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam

– Trang Thanh niên, thiếu nhi, sức khỏe gia đình

– Tin tức, sinh hoạt GĐPTTTCG

– Trang ân nhân, bác ái…

Xem chi tiết

Số lượt xem bài viết (2)

Nội dung: 

Dâng mình và phó thác cho Đức Mẹ

– Giảng huấn của cha Tổng Linh hướng

– Suy niệm Lời Chúa

– Bồi dưỡng đức tin

– CĐ 20: Tha thứ trong đời sống Kitô hữu

– Kinh nghiệm gia đình

– Lào: Tôn phong Chân phước 17 vị tử đạo

– Sứ điệp Giáng sinh

– Ăn năn

– Trang Thanh niên, thiếu nhi, sức khỏe gia đình

– Tin tức, sinh hoạt GĐPTTTCG

– Trang ân nhân, bác ái…

Xem chi tiết

Số lượt xem bài viết (1)