Get Adobe Flash player
Tin Mới Nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
FACEBOOK CỦA CHÚNG TÔI
Đài phát thanh Chân Lý Á Châu
Lưu trữ tổng thể

Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời,/ xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô,/ Con Một của Cha,/ đã đổ ra trong cuộc thương khó. Xin vì các thương tích,/ vì đầu đã đội mão gai,/ vì trái tim và công nghiệp rất Thánh của Người,/ mà tha thứ và cứu rỗi loài người chúng con.

 

GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM VN

SUY NGẮM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

“Việc tôn thờ  Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu

là trường học hữu hiệu về tình yêu Thiên Chúa”

 

SUY NGẮM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

NHD : Con hãy ngắm nhìn Thầy trên đường thương khó dẫn tới núi Can-vê,/ nơi thấm ướt Máu Thánh Thầy. Con hãy tôn thờ và dâng kính Máu Thánh này lên Đức Chúa Cha/ để xin Ngài ban ơn cứu độ cho loài người.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh Giá này,/ cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem/ cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng/ thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm,/ cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu,/ để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này,/ cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy,/ như bậc thang đem chúng con về thiên đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

“Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

          Xin Chúa thương xót chúng con”.

Chặng thứ nhất:

NHD : Cảnh Philatô luận án tử hình Thầy

Con hãy lắng tai nghe Philatô lên án tử hình Thầy/ và hãy nhìn xem Trái Tim Thầy tiếp nhận bản án đó trong thinh lặng,/ nhẫn nại và từ ái như thế nào. Nếu muốn bắt chước và noi gương Thầy,/ con hãy học cho biết giữ thinh lặng và thanh thản trước tất cả những gì làm con đau khổ và trái ý.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ nhất:

Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ là Vua cả trên trời dưới đất,/ là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời,/ mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội,/ cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

          **Xin Chúa thương xót chúng con.

Chặng thứ hai:

NHD : Đón nhận Thập giá

Con hãy nhìn xem cây Thánh giá được đặt lên vai Thầy. Cây Thánh giá thật là nặng nề,/ song Tình yêu của Thầy đối với loài người còn nặng hơn thế nhiều. Hỡi con là kẻ mến yêu Thầy,/ hãy đem so sánh những đau khổ của con với tình yêu của Thầy/ và đừng để cho bất cứ sự gì làm dập tắt mất tình yêu ấy.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. 

Nơi thứ hai:

Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ chịu đánh nát cả và mình ra,/ cùng vác Thánh giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con,/ như Thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu/ mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

          **Xin Chúa thương xót chúng con.

Chặng thứ ba:

NHD : Ngã vì sức nặng cây Thập giá

Sức nặng của Thánh giá đã xô Thầy té xuống đất,/ nhưng tình yêu đối với loài người đã vực Thầy đứng dậy/ và giúp Thầy thêm can đảm đi tiếp con đường Thương Khó. Con đã được kêu gọi cùng Thầy/ chia sẻ sự nặng nề của cây Thánh giá. Hãy xét lại xem lòng thương yêu người anh em có giúp con thêm sức mạnh/ để tiến bước trên con đường từ bỏ,/ hay ngược lại,/ vì quá yêu chính thân mình/ nên con đã đành gục ngã dưới sức nặng của cây Thánh giá.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ ba:

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chịu nhiều sự khốn khó/ cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức,/ thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết,/ chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

          **Xin Chúa thương xót chúng con.

Chặng thứ tư:

NHD : Gặp Đức Mẹ trên đường vác thập giá

Nơi đây,/ Thầy gặp Mẹ chí thánh dấu ái của Thầy. Con hãy nhìn ngắm hai Trái Tim của Thầy và của Mẹ/ đang chịu cực hình. Nhưng nỗi đau khổ của hai Trái Tim được hoà với nhau,/ giúp Thầy và Mẹ thêm mạnh sức/ và làm cho Tình Yêu chiến thắng. Con cũng đi trên con đường thương khó/ và có lòng mến yêu Thầy. Vậy hãy để cho sự đau khổ của các con/ giúp mình hồi sức lại và mạnh mẽ tiến bước,/ để Tình Yêu có thể chiến thắng. Hãy kết hiệp với nhau trong đau khổ/ để được thêm mạnh sức/ và vui lòng đón nhận những gai góc trên đường đời.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ bốn:

Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Lạy ơn Đức Mẹ,/ khi trước thấy Con ra đời/ thì Thiên Thần hát mừng,/ mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết,/ thì lòng Đức Mẹ đau đớn/ như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con/ được lòng ăn năn đau đớn,/ và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

          **Xin Chúa thương xót chúng con.

Chặng thứ năm:

NHD : Vác đỡ Thánh giá cho Chúa Giêsu

Con hãy nhìn ngắm người được lệnh vác Thánh giá đỡ cho Thầy. Công việc thật nặng nề vất vả mà công lênh chẳng có bao nhiêu. Và đồng thời con hãy nhìn xem; Thầy càng lúc càng kiệt sức. Khi cảm thấy yếu lòng/ trước những cố gắng phải thực hiện khi mình không mong muốn,/ thì con hãy nhớ rằng/ con được kêu gọi vác Thánh giá; không phải là để được hưởng một ân huệ gì nơi trần thế,/ mà chính là để có được Sự Sống muôn đời/ và giúp cho nhiều người khác cũng được diễm phúc như vậy.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ năm:

Ông Simon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết,/ thì nó bắt ông Simon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi,/ nào con chiên Chúa con đâu hết,/ mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con/ cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng,/ như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

          **Xin Chúa thương xót chúng con.

Chặng thứ sáu:

NHD : Bà Veronica trao khăn lau mặt

Hãy nhìn ngắm thái độ đầy lòng mến yêu của người phụ nữ/ khi trao khăn cho Thầy lau mặt/ và lòng can đảm của bà/ bất chấp đám đông đang nhìn mình một cách khinh miệt. Con đừng vì lòng tự ái,/ sợ bị người ta khinh chê,/ hay vì vị nể mà thiếu can đảm không dám lau sạch các thương tích Thầy/ bằng những cử chỉ quảng đại. Con hãy nhìn xem: mặt Thầy đang chan hoà những máu!

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ sáu:

Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica/ chẳng sợ quân dữ,/ một mến Đức Chúa Giêsu,/ mà thấy cả và mình máu chảy ra,/ thì trao khăn cho Người lọt mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con,/ như in vào khăn bà Veronica/ cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

          **Xin Chúa thương xót chúng con.

        

Chặng thứ bảy:

NHD : Ngã quỵ vì sức nặng cây thập tự

Sức nặng của cây Thánh giá/ và con đường Thương Khó quá dài và quá cực nhọc/ đã làm Thầy kiệt sức. Không một ai lại gần để nâng đỡ Thầy/ mà tâm hồn Thầy thì ray rứt và tan nát. Thầy quá mệt và ngã xuống đất lần thứ hai. Con là kẻ đang vác Thánh giá theo Thầy. Đừng ngã lòng khi cảm thấy tâm hồn lạnh nhạt khô khan,/ thấy đời mình thiếu sự ủi an/ và mọi nâng đỡ về phần thiêng liêng.

Hãy lấy lại can đảm bằng cách ngắm nhìn Thầy/ là gương mẫu cho con trên đường lên núi Canvê. Chúa của con đã ngã xuống đất lần thứ hai… song Người đã chỗi dậy để đi cho hết con đường Thương Khó. Nếu con muốn thêm sức mạnh thì hãy đến với Thầy.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ bảy:

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn/ gượng đi chẳng được,/ thì ngã xuống đất lần nữa,/ quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con/ được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

          **Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Chặng thứ tám:

NHD :  Đứng lại an ủi nhân loại

Trước sự khốn khó tủi nhục của Thầy,/ một số người phụ nữ thành Giêrusalem đã tỏ lòng khóc thương. Người thế gian khóc thương trước cảnh đau khổ. Phần Thầy,/ Thầy bảo các con: hiện nay,/ các con đi theo Thầy trên con đường Thương Khó chật hẹp; mai sau thiên hạ sẽ thấy các con đi giữa những cánh đồng đầy hoa,/ trong khi thế gian và những kẻ theo nó sẽ phải đi giữa những cánh đồng đầy lửa/ do các thú vui và hưởng thụ ngày nay tạo ra.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

          Nơi thứ tám:

Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó,/ cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem/ như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con/ cùng các con chiên nước này,/ như yên ủi con thành Giêrusalem vậy,/ chớ để chúng con mồ côi làm chi.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

          **Xin Chúa thương xót chúng con.

Chặng thứ chín:

NHD : Ngã quỵ vì sức nặng Thập Giá

Hãy nhìn ngắm Thầy ngã xuống đất lần thứ ba/ khi đi gần tới núi Canvê… Thầy muốn ban thêm sức mạnh cho những kẻ đang trong nguy cơ bị hư mất. Thầy muốn Máu đổ ra từ các thương tích Thầy/ trong dịp này tẩy rửa họ sạch mọi tội lỗi,/ giúp họ đủ sức mạnh trỗi dậy lần cuối cùng/ trước khi tiến tới ngưỡng cửa Sự Sống đời đời.

Phần con/ là kẻ ước ao trở nên giống Thầy,/ đừng bao giờ từ chối làm những việc khó khăn cực nhọc,/ cho dù có vì thế mà phải mang thương tích. Con đừng lo,/ Máu đó sẽ trở nên nguồn mạch Sự Sống.

Hãy bắt chước Đấng làm gương mẫu cho con/ đang tiến lên đỉnh núi Canvê.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ chín:

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ đã gần đến núi Calavariô,/ chẳng còn ai nhìn,/ máu đã chảy ra hết,/ thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong,/ hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết,/ chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

          **Xin Chúa thương xót chúng con.

Chặng thứ mười:

NHD :  Lý hình lột áo Thầy

Hãy nhìn xem lý hình lột áo Thầy/ với thái độ thật hung hăng dữ dằn. Và hãy ngắm nhìn thái độ thinh lặng và bỏ mặc của Thầy. Phần con,/ hãy lột bỏ của cải,/ lột bỏ ý riêng con và tất cả những gì mình có… Bù lại,/ Thầy sẽ dùng kho tàng quý báu của Trái Tim Thầy mà mặc vào cho con.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ mười:

Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết/ để cho xấu hổ cùng đau đớn,/ xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

          **Xin Chúa thương xót chúng con.

Chặng thứ mười một:

NHD : Lý hình đóng đinh Thầy vào Thập giá

Thầy đang ở trên núi Canvê,/ nơi Thầy sẽ phó mình chịu chết. Lý hình vật ngửa Thầy ra và đóng đinh Thầy vào cây Thánh giá. Bây giờ thì Thầy không còn gì nữa,/ không còn cả sức cử động tay và chân… Nhưng không phải vì những chiếc đinh mà Thầy lâm vào tình trạng này,/ mà đó là vì Tình Yêu. Chính vì thế,/ Thầy không hề mở miệng phàn nàn thở than. Phần con,/ nếu có bị đóng đinh vào Thánh giá thì đừng có phàn nàn thở than. Trái lại,/ con hãy đến với Thầy,/ Thầy sẽ ban cho con sức mạnh.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ mười một:

Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ chịu đóng đanh vào Thánh giá vì tội con,/ xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh giá Chúa con,/ kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

          **Xin Chúa thương xót chúng con.

Chặng thứ mười hai:

NHD :  Trút hơi thở trên Thập giá

Cây Thánh giá là người bạn đồng hành của Thầy trên con đường Thương Khó,/ và Thầy đã thở hơi thở cuối cùng trên cây Thánh giá này. Hỡi con là người suốt đời đã đồng hành với cây Thánh giá,/ hãy tin tưởng rằng con sẽ được thở hơi cuối cùng trong đôi tay của Thánh giá/ và cây Thánh giá chính là cửa mà con sẽ đi qua để bước vào Sự Sống. Hãy âu yếm ôm lấy Thánh giá/ và coi đó như là kho tàng châu báu lớn nhất của con.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ mười hai:

Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi,/ thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì,/ xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết,/ được phó linh hồn trong tay Chúa con.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

          **Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Chặng thứ mười ba:

NHD :  Hạ xác Thầy xuống khỏi Thập giá

Con hãy ngắm nhìn con người công chính/ đang âu yếm tháo gỡ thân xác Thầy khỏi cây Thánh giá/ và đưa xuống trao cho Mẹ của Thầy. Mẹ Thầy đã tiếp nhận lấy để tôn thờ,/ hôn kính,/ và nhỏ những dòng lệ đau thương xuống trên mặt và thân mình Thầy/ trước khi trao lại cho các người môn đệ/ để họ ướp thuốc thơm và đem an táng trong Mồ đá. Phần con,/ con hãy đến đón nhận lấy thân xác Thầy/ và đặt trong Mồ đá là trái tim con. Đồng thời hãy nói vài lời để an ủi Mẹ của Thầy cũng là Mẹ của con.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi thứ mười ba:

Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu,/ mà đem xác xuống/ cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mình khỏi các tội,/ như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

          **Xin Chúa thương xót chúng con.

Chặng thứ mười bốn:

NHD :  Táng xác Thầy trong Mồ đá

Con hãy ngắm nhìn các môn đệ đang nhẹ nhàng kính cẩn đặt thân xác Thầy trong mồ đá,/ một mồ đá hoàn toàn mới,/ chưa hề an táng một ai. Con cũng hãy làm như vậy: với những cử chỉ nhẹ nhàng kính cẩn của lòng mến,/ con hãy an táng thân mình Thầy trong mồ đá trái tim con,/ một trái tim chan chứa tình yêu mãnh liệt,/ bền vững và quảng đại.

**Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô,

**Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

Nơi thứ mười bốn:

Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá

Ông Thánh Giuse,/ ông thánh Nicôđêmô,/ ông thánh Gioan,/ tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu,/ lấy thuốc thơm mà xức,/ lấy khăn sạch mà bọc,/ cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Gỉêsu chịu,/ nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con,/ như thuốc thơm/ và lòng sạch sẽ như khăn sạch,/ cùng lòng vững vàng như hang đá/ và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu.  Cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng,/ như táng nhiệm ở đời này,/ cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha,/ và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

**Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

          **Xin Chúa thương xót chúng con.

Lạy Cha – Kính mừng – Sáng danh

          (Dâng những hi sinh, hãm mình, đền tạ với ý chỉ … cầu cho người tội lỗi và các linh hồn).

Lời nguyện kết:

Lạy Thiên Chúa Cha hằng có đời đời,/ xin Cha nhận lấy Máu châu báu Chúa Giêsu Kitô,/ Con Một của Cha,/ đã đổ ra trong cuộc thương khó. Xin vì các thương tích,/ vì đầu đã đội mão gai,/ vì trái tim và công nghiệp rất Thánh của Người,/ mà tha thứ và cứu rỗi loài người chúng con.

Chúng con xin kính cẩn/ và hết lòng mến yêu,/ thờ lạy Máu Thánh Chúa cứu chuộc con,/ để đền tạ vì những tội lỗi mà loài người đã xúc phạm đến Chúa. Amen.

CON ĐƯỜNG CHÚA ĐÃ ĐI QUA

1. Lạy Chúa,/ con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường,/ mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa,/ Thánh Giá nào Ngài vác trên vai,/ đau thương nào phủ kín tâm tư,/ đường tình đó Ngài dành cho con.

ĐK: Lạy Chúa,/ xin cho con bước đi với Ngài,/ xin cho con cùng vác với Ngài,/ Thập Giá trên đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy Chúa,/ xin cho con đóng đinh với Ngài,/ xin cho con cùng chết với Ngài,/ để được sống với Ngài vinh quang.

2. Lạy Chúa,/ mũi đòng nào đâm thấu con tim,/ đinh nhọn nào còn loang máu đào,/ sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa,/ những bước nào gục ngã đau thương,/ bao roi đòn hằn vết thê lương,/ đường tình đó Ngài dành cho con.

GIỜ TỬ NẠN

  1. Hỡi không gian phủ sương mù/ ngàn mây hỡi/ hãy che khắp trời cao! Ánh kim ô vụt lu mờ/ vì thương Chúa gánh muôn nỗi khổ đau.

ĐK: Ôi hỡi con mà Chúa mang thảm hình/ con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối/ xin giúp con/ đường thiêng liêng theo lối/ quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.

  1. Suối kia ơi/ ngừng khơi nguồn/ và sông nước/ hãy lên tiếng vọng ngân. Gió hôm ơi ngừng hơi rờn/ vì đây Chúa rét không áo phủ thân.

——— oOo ———

GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM VN

BTH TGP Saigon

Tháng 09 năm 2017

——— Lưu hành nội bộ ———

 

Số lượt xem bài viết (671)