Get Adobe Flash player
Tin Mới Nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
FACEBOOK CỦA CHÚNG TÔI
Đài phát thanh Chân Lý Á Châu
Lưu trữ tổng thể

      Sau khi ghi danh gia nhập Đoàn thể, tập sự một thời gian ít nhất sáu tháng, được Ban Chấp Hành giới thiệu và Cha sở chấp thuận, đoàn viên phải công khai gia nhập Đoàn bằng một Nghi thức Tuyên hứa được tổ chức trong một Thánh lễ.

NGHI THỨC TUYÊN HỨA

Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG TUYÊN HỨA

1- Ý nghĩa việc Tuyên Hứa :

      Việc gia nhập vào Đoàn thể GĐPTTTCG hoàn toàn có tính cách tự nguyện. Tuy nhiên một khi đã gia nhập, đoàn viên phải có tinh thần trách nhiệm phục vụ và có bổn phận gắn bó với với Đoàn thể và làm cho Đoàn thể mỗi ngày mỗi phát triển.

     Như vậy lễ Tuyên Hứa là một dấu ấn giúp các đoàn viên tuyên hứa ý thức trách nhiệm thực hiện những cam kết của mình đối với Thánh Tâm Chúa.

2- Thời gian Thực Hiện

      Sau khi ghi danh gia nhập Đoàn thể, tập sự một thời gian ít nhất sáu tháng, được Ban Chấp Hành giới thiệu và Cha sở chấp thuận, đoàn viên phải công khai gia nhập Đoàn bằng một Nghi thức Tuyên hứa được tổ chức trong một Thánh lễ.

3- Nội dung Việc Tuyên Hứa

Lời Tuyên hứa bao gồm những điểm chính sau đây:

– Tuân giữ việc rước lễ có ý đền tạ mỗi tháng ít là một lần

– Tuân giữ các ngày Chúa Nhật và ra sức làm cho người khác cùng tuân giữ

– Không nói những điều lỗi đức trong sạch và ra sức làm cho người khác đừng nói những điều ấy

– Giữ đức tiết độ, không vướng mắc vào các tệ nạn xã hội

– Vâng phục các mệnh lệnh của Giáo hội

– Trung thành chu toàn nhiệm vụ của một Tông đồ Thánh Tâm Chúa

4- Phần chuẩn Bị

– BCH Đoàn phải xúc tiến thực hiện Lễ Tuyên hứa một cách chi tiết và trang trọng, trong đó có sự nhắc nhở đoàn viên về việc:

– Tĩnh tâm dọn mình xưng tội, và tập Nghi thức tuyên hứa

– Học hỏi Thủ bản, Nội Quy để hiểu rõ mục đích của Đoàn Hội.

– Kêu gọi các đoàn viên thực hiện bó hoa thiêng trong Đoàn để cầu xin Chúa ban dồi dào ân sủng của Thánh Tâm Chúa cho tân đoàn viên.

 • Phần thực hiện

Lập một tòa Thánh Tâm Chúa có hoa thơm nến sáng trang trọng, trước bàn thờ.

 • Mời người phụ trách dẫn chương trình trong Nghi thức tuyên hứa.
 • Chuẩn bị sẵn một bàn nhỏ, trải khăn trắng đặt trên gian Cung Thánh cạnh bàn thờ, để sẵn Phù hiệu, ủy nhiệm thư và bình nước Phép trên bàn.
 • Cờ Đoàn cắm trong giá đặt cạnh Tòa Thánh Tâm.
 • Bản Nghi thức tuyên hứa.
 • Danh sách BCH tuyên hứa đoàn viên, (BCH)

** Khi Đoàn viên tuyên hứa cần có sự hiện diện của Đoàn Trưởng đứng bên cờ Đoàn.

** Khi BCH Xứ Đoàn tuyên hứa cần có sự hiện diện của Trưởng hoặc phó BCH- GĐPTTT Hạt đứng bên cờ Đoàn.

** Khi BCH các cấp tuyên hứa cần có sự hiện diện của Trưởng hoặc phó của cấp cao hơn.

NGHI THỨC TUYÊN HỨA

(Sau bài giảng, NHD Người hướng dẫn) mời Cha chủ sự (chủ tế) cử hành nghi thức làm phép cờ Đoàn và Tuyên hứa. Đoàn trưởng và Ủy viên cầm cờ tiến lên cung Thánh và hạ (ngả) cờ xuống ngang mặt – Mời cộng đoàn đứng.)

NHD: Kính mời Cha Chủ sự làm phép Cờ Đoàn

I. LÀM PHÉP CỜ

(Nếu cờ đã làm phép rồi thì bỏ qua nghi thức này, và bắt đầu từ nghi thức làm phép phù hiệu)

LM chủ sự: Ơn phù trợ chúng con ở nơi Danh Chúa.

CĐ:  Là Đấng tạo thành trời đất.

LM chủ sự:  Chúa ở cùng anh chị em.

CĐ:  Và ở cùng Cha

LM chủ sự: Chúng ta hãy cầu nguyện:

 Lạy Chúa Giêsu Kytô, xin Chúa chúc phúc cho lá cờ này để những kẻ phụng sự dưới bóng cờ này, được chiến thắng mọi kẻ thù hữu hình và vô hình ở đời này, để sau cuộc chiến thắng được khải hoàn về Thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức KiTô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

CĐ: Amen (phất cờ lên.)

NHD: Kính mời Cha Chủ sự làm phép phù hiệu

II – LÀM PHÉP PHÙ HIỆU 

 (Để các phù hiệu vào đĩa trên bàn nhỏ, Cha chủ sự làm phép và rẩy nước Thánh)

LM: Ơn phù trợ chúng con ở nơi Danh Chúa.

CĐ:  Là đấng tạo thành trời đất .

LM:  Chúa ở cùng anh chị em.

CĐ:  Và ở cùng Cha

LM Chủ Sự:  Chúng ta hãy cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban phép cho chúng con mang những phù hiệu này, để khi nhìn thấy, chúng con nhớ đến và cố gắng sống nên giống Trái Tim Con Chúa. Xin Chúa chúc lành (+) và thánh hóa (+) những phù hiệu này.

Xin ban cho những ai cung kính mang nó, mà tưởng nhớ đến tình yêu của Chúa Giêsu, thì được Chúa ban ơn Thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

(Cha chủ sự rẩy nước Thánh trên phù hiệu)

CĐ: Amen

NHD: Kính mời Cha chủ tế (quý Cha đồng tế) và cộng đoàn ngồi.

III – NGHI THỨC GIA NHẬP ĐOÀN

(Đọc đôi lời giới thiệu mở đầu nghi thức tuyên hứa)

NHD: Kính Thưa Cha (Giuse)… Linh Hướng (Xứ đoàn….), sau khi tìm hiểu và học tập Nội quy của GĐPTTTCG. Nhờ vào tình thương của Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Hôm nay trong niềm hân hoan mừng Lễ………, GĐPTTT Xứ đoàn ………………… chúng con xin giới thiệu lên Cha ….. Linh Hướng GĐPTTTCG Xứ đoàn (hoặc Cha chủ sự….) và cộng đoàn, số Anh chị em mới, xin gia nhập vào GĐPTTTCG.

Xin mời quý Anh-chị-em được xướng Tên sau đây, tiến lên trước Bàn Thờ, để nói lên lời Tuyên Hứa trước Cha chủ sự và cộng đoàn.

Xướng tên: 1- Giuse…

                   2- Đa Minh …

                  3- Maria… vv

 • Trường hợp ít đ/v tuyên hứa: (Đ/v từ hàng ghế đi lên trước gian Cung Thánh và đứng vào vị trí đã được tập trước đó)
 • Trường hợp đông: Tuyên hứa quỳ tại chỗ

NHD: Mời anh chị em đoàn viên quỳ xuống đọc chung những lời tuyên hứa của mình.

KINH TUYÊN HỨA

Đọc chung: Lạy Chúa Giêsu/ chúng con xin chạy đến sấp mình xuống đền tạ Trái Tim cực Thánh Chúa/ và dâng mình cách riêng cho Thánh Tâm Chúa / để phụng sự quyền lợi Chúa/ Thật Chúa đã  thương yêu chúng con/ như người Cha tốt lành yêu thương con cái mình/ Chúa ngự trong phép Thánh Thể để làm bạn đường/ và làm bằng hữu nghĩa thiết của chúng con./

Thế mà biết bao nhiêu người vì lòng thờ ơ lãnh đạm/ hoặc khinh mạn dể duôi/ đã bỏ nhiều năm không chịu đến rước Mình Thánh Chúa/ Chúa là Chúa tể và là Thầy Chí Thánh của chúng con/ Thế mà biết bao người đã được phúc trọng chịu phép rửa tội/ mà còn cả lòng dám lỗi luật Thánh Chúa/ đã bỏ ngày Chúa Nhật không chịu đến thờ lạy Chúa và đọc kinh cầu nguyện/ Vì tội lỗi nặng nề ấy/ họ liều mình phó linh hồn cho ma quỷ/ và gây nhiều lỗi thảm sầu cho gia đình họ.

Chúa là đại ân nhân của chúng con/ thế mà biết bao nhiêu giáo hữu đáng lẽ phải cảm tạ đội ơn Chúa/ thì đã ngạo mạn nói phạm đến Thánh Tâm Chúa/ đã khinh dể phép rửa tội là phép Bí Tích nâng họ lên địa vị con cái Chúa.

Lạy Chúa/ để chống lại những tội lỗi gớm ghê ấy/ và để yên ủi Thánh Tâm Chúa về những vô ơn bạc nghĩa của loài người/ hôm nay chúng con xin long trọng tuyên hứa cùng Chúa/ xin Chúa giúp chúng con trung thành tuân giữ/ và ban phúc lành cho chúng con/ cho gia đình chúng con/ và cho Giáo xứ chúng con. Amen.

III – ĐOÀN VIÊN TUYÊN HỨA

 NHD: Sau đây là phần Tuyên hứa của đoàn viên, kính mời Cha Linh hướng (Cha chủ sự) cử hành Nghi thức tuyên hứa,

– mời Ủy viên cầm cờ hạ cờ theo thế tuyên hứa.

LM Chủ Sự:  Các Đoàn Viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm thân mến. Giờ đây trước mặt Cộng Đoàn và Cờ Đoàn, anh chị em hãy bày tỏ lòng cam kết.

Vậy Anh chị em có hứa trung thành tuân giữ việc Rước Lễ Đền Tạ mỗi tháng ít là một lần không?

Đoàn Viên: (Giơ thẳng tay phải về phía trước ngang tầm mắt và đọc):  CHÚNG CON XIN HỨA.

LM Chủ Sự:  Anh chị em có hứa trung thành tuân giữ ngày Chúa Nhật, và ra sức làm cho người khác cũng tuân giữ không?

Đoàn Viên: CHÚNG CON XIN HỨA.

 LM Chủ Sự:  Anh chị em có hứa không nói những điều lỗi đức trong sạch và ra sức làm cho người khác cũng đừng nói những điều ấy không?

Đoàn Viên:  CHÚNG CON XIN HỨA.

 LM Chủ Sự:  Anh chị em có hứa giữ đức tiết độ, không vướng mắc vào các tệ nạn xã hội không?

Đoàn Viên:  CHÚNG CON XIN HỨA

LM Chủ Sự:  Anh chị em có hứa vâng phục các mệnh lệnh của Giáo Hội không?

Đoàn Viên: CHÚNG CON XIN HỨA

LM Chủ Sự:  Anh chị em có hứa trung thành, chu toàn nhiệm vụ của một Tông Đồ Thánh Tâm Chúa, trong việc đem lửa yêu mến và lòng thuơng xót Chúa đến với gia đình mình, Xứ Đạo mình và trong các môi truờng sống chung quanh mình không?

Đoàn viên: Chúng con xin hứa.  (sau đó các Đ/v bỏ tay xuống)

LM Chủ Sự:  đọc lời nguyện trên đoàn viên

 Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa nhận lấy những lời hứa của các Đoàn viên vừa dâng lên Chúa, để chứng tỏ lòng họ thành thật kính mến Rất Thánh Trái Tim Chúa, và hăng hái làm cho Chúa hiển trị trong tâm hồn họ, trong gia đình họ và trong toàn cả Xứ Đạo họ.

Xin Chúa ban ơn cho họ được trung thành giữ vững lời hứa ấy luôn, và xứng đáng là Tông đồ Thánh Tâm Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức KiTô Chúa chúng con.

      Đoàn Viên:  AMEN

NHD: Mời Ủy viên phất cờ lên và cắm vào giá, mời Đoàn viên đứng.

LM Chủ Sự:  Với quyền của Đức Giám Mục ban cho, Cha nhận các anh chị em vào Đoàn Thể Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm. Từ nay, Anh chị em  được được hưởng nhờ một ơn Đại Xá theo những điều kiện thường lệ.

TRAO PHÙ HIỆU:

LM Chủ Sự :  Anh chị em  hãy nhận hãy nhận lấy phù hiệu này, chớ gì phù hiệu này luôn nhắc nhở và bảo đảm cho mỗi người Anh chị em, được ơn trung thành bền đỗ và ơn phần rỗi trong giờ lâm tử.

Đoàn Viên:  Amen

Sau đó cha chủ sự trao phù hiệu cho đoàn viên, Đ/v nhận phù hiệu xong.

NHD: Nghi thức Tuyên hứa đã xong, Kính mời Cha chủ sự và cộng đoàn tiếp tục dâng Thánh lễ.

** Sau khi nhận phù hiệu, đ/v trở về vị trí ngồi và gắn phù hiệu vào ngực trái.

IV-  BAN CHẤP HÀNH TUYÊN HỨA

     NHD : Sau đây là Nghi thức Tuyên hứa của BCH (Xứ đoàn – Hạt – GP)

– Kính mời Ô. ………(xướng Tên Thánh, họ tên và chức vụ) đại diện BCH cấp trên và uỷ viên cầm cờ tiến lên cung thánh.

– Kính mời các thành viên Tân BCH GĐPTTT (Xứ đoàn – Hạt – GP) tiến lên trước gian cung thánh.

LM chủ sự:

Trước mặt Chúa Giêsu Thánh Thể, xin mời anh chị em quỳ xuống đọc kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Ban Chấp Hành đọc:

  Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tôn nhận Chúa là Vua độc nhất vũ trụ càn khôn, trên trời, dưới đất, mọi sự vật hiện hữu đều được tạo dựng nên vì Chúa. Xin Chúa hãy hoàn toàn ngự  trị trên chúng con.

Chúng con xin tuyên hứa lại những lời đã thề hứa khi chịu phép Rửa tội, mà từ bỏ ma quỉ. Chúng con xin hứa sống xứng đáng là người Công Giáo, cùng tình nguyện cách riêng, dùng mọi phương thế Chúa ban cho chúng con, để mở rộng vương quyền thiêng liêng của Chúa và của Giáo Hội.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúng con xin hiến dâng cho Chúa, tất cả mọi việc hèn mọn của chúng con làm để cầu mong cho tất cả mọi người, được nhìn nhận vương quyền Chúa, nhờ đó Nước Hòa Bình của Chúa được lan tràn khắp tứ phương thiên hạ. Amen.

* LM chủ sự:

Anh chị em  đã đọc Kinh Dâng mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vậy Anh chị em có hứa quyết tâm làm tròn nhiệm vụ theo Nội Quy của Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm không?

 NHD: Mời ủy viên cầm cờ hạ cờ ngang ở  thế tuyên hứa, mời các thành viên BCH giơ tay phải ngang tầm mắt và đọc.

* Ban Chấp Hành:

Nhờ ơn Chúa giúp, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse phù hộ, trước lá cờ Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm, toàn thể Ban Chấp Hành chúng con xin hứa trung thành với chức vụ.

 ( Đọc xong bỏ tay xuống)

      LM Chủ Sự :

Thay mặt cho Giáo Hội, Cha chấp nhận lời tuyên hứa của Ban Chấp Hành Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm. Nguyện xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse ban muôn ơn lành cho quý anh chị em trong nhiệm kỳ ba năm này.

(Cha rảy nước Thánh, U/v cầm cờ phất cờ lên, cắm vào giá. NHD: Mời tân Ban Chấp Hành đứng.

LM Chủ Sự :

 Như xưa Chúa đã sai các Tông Đồ, hôm nay, Cha cũng mời Anh chị em hãy nhận ủy nhiệm thư này, như lời sai đi chính thức của Giáo Hội: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người và làm chứng cho tình yêu của Chúa”.

* Ban Chấp Hành: Tạ ơn Chúa.

(Sau đó Cha chủ sự trao ủy nhiệm thư cho từng người)

** BCH nhận ủy nhiệm thư xong:

 NHD: – Mời tân BCH cúi chào Cha Linh Hướng và quay xuống chào ra mắt cộng đoàn (mời cộng đoàn chúc mừng bằng tràng pháo tay),

 • Kính mời Cha chủ tế và cộng đoàn tiếp tục Thánh lễ.

**********

NGƯỜI TÔNG ĐỒ CỦA THÁNH TÂM

Các Đoàn viên GĐPTTT, nhất là các BCH:

 • Trước hết và quan trọng hơn hết là phải tha thiết cầu xin cho mình được lòng yêu mến chân thành Thánh Tâm Chúa Giêsu để trở nên người bạn nghĩa thiết của Chúa.
 • Phải học hỏi và đào sâu tài liệu Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, để sống mật thiết với Thánh Tâm Chúa bằng cách thi hành hoàn hảo những việc đạo đức, các sinh hoạt của GĐPTTT liên quan đến việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa.
 • Rèn luyện mình trở thành dụng cụ tông đồ nhiệt thành cho việc truyền bá lòng Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa.

 GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM VIỆT NAM

BAN TUYÊN HUẤN TGP SAIGON

Tái bản năm 2013

 

Số lượt xem bài viết (143)