Get Adobe Flash player
Tin Mới Nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
FACEBOOK CỦA CHÚNG TÔI
Đài phát thanh Chân Lý Á Châu
Lưu trữ tổng thể

LỊCH SỬ VỀ CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH

Giáo hoàng Piô XI là người đã đặt nền tảng cho phong trào Công giáo Tiến hành, phát triển công cuộc truyền giáo độc lập với mọi thành kiến. Nhiều lần Ngài đã gọi Công giáo tiến hành là con ngươi của mắt mình. Trong những hòa ước ký kết với các chính phủ, Ngài luôn buộc các chính phủ phải tôn trọng các đoàn Công giáo tiến hành.

Ngay từ thông điệp đầu tiên là Ubi arcano Dei (Nước chúa Ky-tô trong lĩnh vực xã hội) ngày 23 tháng 12 năm 1922, Ngài muốn: "xây dựng một cộng đoàn Kitô hữu mới, khước từ những hình thức thể chế của Chế độ cũ, cố gắng tái tạo những hình thức thể chế trong lòng xã hội hiện đại và chỉ một giáo hội công giáo được Thiên Chúa lập ra, giải thích các chân lý mặc khải, mới có khả năng thăng tiến cộng đoàn đó". Ngài khích lệ việc tông đồ giáo dân và đặt nền tảng cho hoạt động mà sau này đã trở thành phong trào Công giáo tiến hành.

Ngài vốn tự nhận là Giáo hoàng Công Giáo Tiến Hành, lại đề cao hướng chuyên biệt hóa theo từng thành phần. Khi lập nhóm Công giáo tiến hành ở Ý (1922) Ngài chia thành bốn ngành nam, nữ, thanh nam, thanh nữ. Trong thông điệp này, Ngài cũng đưa ra khẩu hiệu "Hòa bình Chúa Ky-tô trong nước Chúa Ky-tô" (Pax Christi in Regno Christi) làm mục tiêu hoạt động của triều đại Ngài đồng thời cũng cố gắng giải quyết sự mâu thuẫn về mặt thần học giữa "nước trời" và "nước hiện thực".

Trong một văn thư ngày 29 tháng 4 năm 1922 gửi hội nghị Genova (Ý), Giáo hoàng yêu cầu các quốc gia cố gắng thực hiện hòa bình và kêu gọi cứu trợ nước Nga Xô Viết đang lâm nạn đói sau nhiều năm chiến tranh (1914 – 1921).

Trong diễn từ ngày 20 tháng 12 năm 1926, Giáo hoàng Piô XI nói: “Người Công giáo không được tham gia bất cứ cách nào vào những tổ chức trường phái đặt quyền lợi đảng phái lên trên tôn giáo… Không được phép nâng đỡ, khuyến khích và đọc những tờ báo mà các bài viết tách rời khỏi tín lý và luân lý chúng ta”.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Pi%C3%B4_XI

Cho đến đầu thập niên 1950, các phong trào Công Giáo Tiến hành tại Việt Nam mới chỉ được tổ chức một cách tự phát, cá nhân và lẻ tẻ. Những tác động và áp lực của các biến cố lịch sử đương thời đã đẩy các phong trào ấy lâm vào nguy cơ tan rã. Vì thế, vào năm 1953, dưới sự thúc đẩy của Ðức Cha Dooley – Khâm Sứ Toà Thánh, Hội Nghị các Giám Mục họp tại Hà Nội đã quyết định thiết lập một văn phòng nhằm mục tiêu phục hồi hình thức hoạt động tông đồ này trong các lãnh vực khác nhau của đời sống xã hội nói chung và của đời sống tông đồ giáo dân nói riêng. Hội Nghị đã nhất trí chỉ định cha Gérard Gagnon, thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, làm Tổng Tuyên Úy các phong trào Công Giáo Tiến Hành toàn quốc.

Quyết định trao trọng trách đó cho một vị thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, thực ra, không phải là điều khó hiểu. Trước đó, từ 1939 – 1946, khắp nơi, nhất là tại những vùng có Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế, các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đã tổ chức gần như tất cả các phong trào Công Giáo. Tại Huế có các cha Patrice Gagné và Thomas Côté. Tại Hà Nội với các cha Pamphile Couture, Denis Paquette và Gérard Gagnon. Khi phong trào Liên Ðoàn Công Giáo (một hình thức mới của Công Giáo Tiến Hành) được tổ chức, các cha Thomas Côté, Henri Bạch Văn Lộc và Gio-an Nguyễn Văn Thính đã có những ảnh hưởng, tuy âm thầm nhưng tích cực, trên tinh thần của phong trào này ngay từ thuở nó mới khai sinh.

Riêng cha Gérard Gagnon, từ đầu thập niên 1950, đứng trước những thất bại và những nguy cơ thất bại của rất nhiều những nỗ lực trong Giáo Hội Việt Nam liên quan đến lãnh vực các phong trào Công Giáo, đã âm thầm thiết lập Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm và thử nghiệm việc tổ chức các cuộc tĩnh tâm dành cho anh chị em giáo dân. Các công trình này sẽ được trao lại cho các anh em khác trong Dòng khi cha Gérard Gagnon đảm nhận nhiệm vụ Tổng Tuyên Úy các phong trào Công Giáo Tiến Hành toàn quốc theo sự chỉ định của Ðức Khâm Sứ và các Ðức Giám Mục trong Hội Nghị Giám Mục tại Hà Nội năm 1953. Ngài sẽ thực hiện nhiêm vụ này từ năm 1955. Một trong những thành công rực rỡ nhất trong các hoạt động của cha Gérard Gagnon vào thời kỳ cuối thập niên 1950 đầu thập niên 1960, là việc thiết lập và đưa vào phục vụ Biệt Thự Thánh Tâm Ðà Lạt. Tính cho đến năm 1968, Biệt Thự Thánh Tâm đã đón tiếp khoảng 1000 lượt linh mục và khoảng 30.000 lượt giáo dân đến tĩnh tâm và hun đúc tinh thần tông đồ giáo dân.

Từ thập niên 1950 sang thập niên 1960 và nửa đầu thập niên 1970, các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế hoạt động khá tích cực trong các phong trào Công Giáo, đặc biệt tại Sài Gòn. Sau năm 1975, các phong trào đó hoặc tan rã, hoặc buộc phải tồn tại dưới nhiều hình thức khá "linh động".

Tại Huế, từ đầu thập niên 1950, cha Albert Raymond đã có những đóng góp lớn lao và quan trọng trong phong trào Legio Mariae của Giáo Phận. Có thể nói rằng : chính với các hoạt động của cha A. Raymond, phong trào này mới thực sự bắt đầu phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Tại Sài Gòn, các cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Lê Vinh Quang, Mi-ca-en Nguyễn Quang Toán, Gio-an B. Lê Văn Thí, Phê-rô Ðinh Ngọc Quế, Giu-se Phan Ðức Hiệp. đã có rất nhiều đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển của phong trào Legio Mariae. Một số anh em Dòng Chúa Cứu Thế đã cộng tác đắc lực với các giáo sĩ Ðịa Phận trong các phong trào J.O.C. và J.E.C. Các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế cũng tích cực dấn thân hoạt động, góp phần thành lập và phát triển nhiều phong trào và hội đoàn Công Giáo khác nhau, như Phong Trào Chấn Hưng Luân Lý (cha Phê-rô Hoàng Yến), Phong trào Văn Hóa Duy linh (cha Gio-a-kim Nguyễn Ðịnh), Phong Trào Tận Hiến cho Trái Tim Ðức Mẹ (cha I-nha-xi-ô Bùi Quang Diệm), Hội Bà Thánh An-na, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo .

Một trong những phong trào Công Giáo tại Việt Nam mang đậm dấu ấn Dòng Chúa Cứu Thế, là phong trào Liên Minh Thánh Tâm. Ngoài những đóng góp của cha Gérard Gagnon, những đóng góp của cha Gia-cô-bê Ðào Hữu Thọ cho phong trào này thật quan trọng và to lớn. Có thể nói chính ngài là người đã thích nghi phong trào này vào hoàn cảnh Việt Nam. Ngài đã dịch Thủ Bản Liên Minh Thánh Tâm ra tiếng Việt và đã trực tiếp tổ chức huấn luyện nhân sự, thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ tại Nha Trang (miền Trung) và Sài Gòn (miền Nam). Sau Công Ðồng Va-ti-ca-nô II, ngài cùng với các vị đặc trách phong trào đã thực hiện nguyệt san "Liên Minh Thánh Tâm" và phụ san "Thánh Tâm Chúa Giê-su". Sau năm 1975, vì muốn tinh thần của phong trào Liên Minh Thánh Tâm có chiều sâu hơn và không chỉ thu hẹp trong phạm vi nam giới, cha Gia-cô-bê Ðào Hữu Thọ đã khôn khéo và dũng cảm tổ chức các lớp huấn luyện mang tên Chí Tâm. Từ sau khi cha Gia-cô-bê Ðào Hữu Thọ qua đời (1984) cho đến hiện nay, lớp Chí Tâm này vẫn được duy trì, do các giáo dân là học viên của ngài đảm trách.

Phong trào đang có những bước phát triển khá mạnh hiện nay là phong trào "Thánh Kinh và Cầu Nguyện", được nhiều người biết đến dưới tên gọi phong trào "Canh Tân Ðặc Sủng". Phong trào được bắt đầu hình thành từ những năm trước 1975, đặc biệt với các cha Phao-lô Ðinh Khắc Tiệu và Henri Bạch Văn Lộc. Trung tâm Maranatha được thành lập năm 1973 đã là nơi huấn luyện cho rất nhiều anh chị em giáo dân dấn thân theo phong trào này. Hiện nay, mặc dù không có trụ sở hoạt động, nhưng vì không phải là một phong trào có cơ cấu chặt chẽ, phong trào "Thánh Kinh và Cầu Nguyện" đã lan rộng nhanh chóng : tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long Xuyên, Xuân Lộc, Quảng Nam, Kontum, Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội., với hơn 40 nhóm, sinh hoạt đều đặn hàng tuần. Tham gia phong trào có các linh mục, tu sĩ và giáo dân (người Việt và những anh chị em dân tộc thiểu số). Nhiều anh chị em đã trở thành các vị thừa sai truyền giáo nhiệt thành.

Một trong những tập thể mang dấu ấn Dòng Chúa Cứu Thế đậm nét nhất, là tập thể những anh em cựu tu sĩ và cựu đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế. Ðã từng ít nhiều được học tập và sống trong linh đạo cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế, họ luôn sẵn sàng và thường tích cực cộng tác với các linh mục – tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trong các lãnh vực hoạt động tông đồ – truyền giáo, đặc biệt trong thập niên vừa qua. Lòng yêu mến Nhà Dòng của những anh em ấy và của gia đình họ vừa chứng tỏ sự phong phú và sức mạnh của linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế, vừa chứng tỏ giá trị của đường lối giáo dục – đào tạo của Phụ Tỉnh và Tỉnh Dòng suốt 75 năm qua. Có thể nói : sự hiện diện và sự cộng tác của tập thể những anh em cựu tu sĩ và cựu đệ tử là một ân huệ Thiên Chúa ban cho Tỉnh Dòng, đồng thời cũng là bằng chứng cho tinh thần hợp tác của các linh mục – tu sĩ trong Tỉnh Dòng với anh chị em giáo dân trong đời sống dấn thân phục vụ Giáo Hội và người nghèo.

Vào những năm cuối cùng của thế kỷ XX, sau biết bao kinh nghiệm tông đồ – mục vụ (những kinh nghiệm tích cực cũng nhiều mà những kinh nghiệm tiêu cực cũng chẳng ít), các linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam ngày càng ý thức sâu sắc hơn về vai trò quan trọng của anh chị em giáo dân trong công trình thừa sai của Nhà Dòng nói riêng và của Hội Thánh nói chung. Tuy không hình thành những phong trào hoạt động rầm rộ, sự hợp tác trong lãnh vực tông đồ giữa các thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và anh chị em giáo dân, trước ngưỡng cửa thiên niên kỷ mới, đã có những bước phát triển tích cực và đạt được nhiều thành quả rất tốt đẹp, đặc biệt tại các vùng truyền giáo của Tỉnh Dòng.

http://www.cuuthe.com/dong/mv10phongtrao.html

****************

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

khuyến khích canh tân Công Giáo Tiến Hành

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II khuyến khích canh tân Công Giáo Tiến Hành.

Castel Gandolfo [Zenit 15/09/2003] – Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II khuyến khích canh tân Công Giáo Tiến Hành.

Trong sứ điệp gởi đến khóa họp bất thường của Công Giáo Tiến Hành Ý, Ðức Thánh Cha nói rằng “Giáo hội không thể hoạt động nếu không có Công Giáo Tiến Hành”.

Trên toàn nước Ý hiện nay có khoảng 2,000 tổ chức cấp giáo phận qui tụ 370,000 thành viên. Ðã có 800 đại biểu về tham dự khóa họp bất thường nói trên. Mục đích của khóa họp là để cập nhựt hóa qui chế của các tổ chức giáo dân thuộc công giáo tiến hành, vốn đã được soạn thảo từ năm 1969.

Trong sứ điệp gởi các tham dự viên, Đức Thánh Cha giải thích rằng Giáo hội cần có giáo dân là những người đã khám phá ra nơi Công Giáo Tiến Hành một trường dạy nên thánh. Chính qua công giáo tiến hành mà người giáo dân có thể sống cho đến cùng những đòi hỏi của Tin mừng trong cuộc sống hằng ngày. Theo đức thánh cha, “Công giáo tiến hành là nơi để người giáo dân trưởng thành như môn đệ của Chúa”.

Ðức thánh cha nói rằng tiêu chuẩn căn bản để viết lại các qui chế mới của các tổ chức công giáo tiến hành là "mỗi một thành viên của tổ chức phải tái khám phá những cam kết của Phép Rửa, cương quyết sống thánh thiện trong những điều kiện của cuộc sống thường ngày".

Như thế, theo đức thánh cha, Công giáo Tiến Hành cần phải huấn luyện những người giáo dân có khả năng "nhìn vào thế giới với cái nhìn của Chúa".

Ðược biết Công Giáo Tiến Hành Ý đã được khai sinh vào thế kỷ thứ 19. Ðây là lúc các lãnh thổ giáo hoàng đã biến mất và những người công giáo tự nguyện đứng bên ngoài đời sống chính trị tại Roma. Ðây là giai đoạn mà "Phong trào công giáo" từ bỏ tính cách chính trị để đào sâu về phương diện thiêng liêng hơn.

Ðức giáo hoàng Pio XI đã cơ chế hóa Công giáo tiến hành và xem đây là hình thức cao nhứt của việc giáo dân tham gia vào công tác tông đồ của Giáo hội.

Từ đó, mô thức của công giáo tiến hành ý đã được áp dụng trên toàn thế giới.

 (Chu Văn)

 

Sứ điệp của ĐGH Gioan Phaolo 2 về Công Giáo Tiến Hành

(Đại Hội Quốc Tế Công Giáo Tiến Hành tại Roma đã khai diễn từ ngày 31/8/04 đến 5/9/04 do hai tổ chức "Diễn Đàn Quốc Tế Công Giáo Tiến Hành" và "Công Giáo Tiến Hành Italia" phối hợp với Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách Giáo Dân)

 "Hãy Ra Khơi! Hỡi anh chị em thuộc phong trào Công Giáo Tiến Hành. Hãy can đảm trước tương lai! Đây là lời mời gọi mà tôi đã gởi đến những đại biểu của Hội Nghị Toàn Quốc lần thứ XI của Phong Trào Công Giáo Tiến Hành Italia, ngày 26 tháng 4 năm 2002. Tôi vui mừng nhận thấy rằng phong trào đã quyết định lấy lời kêu gọi của tôi làm mục tiêu dấn thân và làm khẩu hiệu cho Đại Hội Quốc Tế Công Giáo Tiến Hành, được khai mạc tại Roma vào ngày 31 tháng 8 năm 2004 nầy, do sáng kiến của Diễn Đàn Quốc Tế Công Giáo Tiến Hành và của Công Giáo Tiến Hành Italia, trong sự cộng tác với Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân.

Tôi muốn gởi những lời chào thân tình nhất của tôi đến tất cả những vị lãnh đạo và những phụ tá của phong trào công giáo tiến hành của nhiều quốc gia khác nhau đang họp tại Trung Tâm Hội Nghị "DOMUS PACIS" (Nhà Hòa Bình), ở Roma. Một cách đặc biệt, tôi chân thành chào quý vị Hồng Y và quý chư huynh trong hàng giám mục đã muốn tham dự vào biến cố quan trọng nầy.

"Hãy cam đảm trước tương lai!" là một thái độ không phát sinh từ một chọn lựa duy ý chí, nhưng được phát sinh và triển nở từ việc nhớ lại hồng ân quý giá là Phong Trào Công Giáo Tiến Hành, ngay từ lúc được thành lập. Theo vị tiền nhiệm muôn đời đáng ghi nhớ của tôi là Đức Piô XI, do bởi "một linh ứng đầy quan phòng", Phong Trào Công Giáo Tiến Hành đã là một lực quy tụ, tổ chức và thôi thúc một khuynh hướng lúc đó "cổ võ sự tham dự của giáo dân", một sự cổ võ đã được Công Đồng Vaticanô II xác nhận cách long trọng. Trong phong trào Công Giáo Tiến Hành, hàng thế hệ các tín hữu đã được trưởng thành trong ơn gọi riêng của họ, trên con đường huấn luyện Kitô làm cho họ được ý thức trọn vẹn về chính sự đồng trách nhiệm của họ trong việc xây dựng giáo hội, vừa thôi thúc họ hăng say dấn thân hoạt động tông đồ trong tất cả mọi môi trường sinh sống. Nhân dịp nầy, làm sao không nhắc lại rằng Sắc Lệnh của Công Đồng về việc Tông Đồ Giáo Dân, đã nhìn nhận truyền thống đáng giá về việc tông đồ giáo dân nầy vừa mạnh mẽ đề nghị nó trong Giáo Hội? (x. sắc lệnh Apostolicam actuositatem, số 20). Tông Huấn hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giáo Dân, và những phát biểu của tôi trong những dịp Hội Nghị của Công Giáo Tiến Hành Italia, đã mạnh mẽ nhắc lại những đề nghị của Công Đồng Vaticanô II, vừa cổ võ vượt qua vài hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hôm nay, tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng: Giáo hội cần đến Công Giáo Tiến Hành! Việc ghi nhớ nầy không nên được rút gọn về việc chỉ nhớ về quá khứ cách đóng kín, nhưng phải trở nên một sự ý thức về hồng ân quý giá mà Chúa Thánh Thần đã ban cho Giáo Hội; đây là một gia tài vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba có sức khơi dậy những hoa trái mới của sự thánh thiện và việc tông đồ, vừa mở rộng việc "thành lập" hiệp hội công giáo tiến hành nơi nhiều giáo hội địa phương tại những quốc gia khác nhau.

Đã đến lúc thực hiện việc hăng say dấn thân, được thể hiện trong những thực tại đa diện của anh chị em. Có nhiều hướng hoạt động làm ta hy vọng vào "thời ân sủng" của một mùa xuân mới của Tin Mừng! Trách nhiệm vĩ đại nầy của tất cả anh chị em cùng với những vị chủ chăn của anh chị em, và là trách nhiệm của toàn thể giáo hội, (trách nhiệm đó) đòi hỏi một quyết định khiêm tốn và can đảm "hãy bắt đầu lại từ Chúa Kitô", trong ý thức mình được nâng đỡ bởi sức mạnh có mặt khắp nơi của Chúa Thánh Thần. Trong trách vụ cao cả nầy, ước chi tất cả mọi tín hữu giáo dân đều dấn thân vào, với ý thức về ơn gọi riêng của mình khi lãnh nhận bí tích rửa tội cũng như ý thức về ba sự dấn thân — tư tế, tiên tri và vương giả — phát sinh từ đó. Tin tưởng vào ân sủng của Thiên Chúa và được nâng đỡ bởi một ý thức sống động mình thuộc về giáo hội, xét như là "nhà và là trường học của sự hiệp thông", các giáo dân đề nghị lắng nghe những giáo huấn và những chỉ dẫn của các vị chủ chăn, ngõ hầu họ trở nên những cộng tác viên hữu hiệu, trong việc xây dựng những cộng đoàn giáo hội mà họ thuộc về.

Mọi người Kitô đều phải làm chứng cho thấy chính đời sống mình đã được biến đổi bởi ân sủng như thế nào và được thôi thúc bởi đức bác ái ra sao. "Điều nầy có thể được nếu những tín hữu giáo dân biết vượt qua nơi chính mình khoảng cách giữa Tin Mừng và cuộc sống, vừa thiết lập lại trong sinh hoạt hằng ngày tại gia đình, tại nơi làm việc và trong xã hội, sự hiệp nhất của một nếp sống gặp được nơi Tin Mừng nguồn cảm hứng và sức mạnh để được thể hiện trọn vẹn" (TH Giáo Dân số 34). Công giáo tiến hành đã luôn luôn và ngày nay còn cần phải là <>trường huấn luyện các tín hữu; các tín hữu nầy, một khi được soi sáng bởi học thuyết xã hội của Giáo Hội, cần phải dấn thân nơi hàng đầu để bảo vệ hồng ân thánh thiêng của sự sống, trong việc duy trì phẩm vị con người, trong việc thực hiện sự tự do giáo dục, trong việc cổ võ ý nghĩa đích thật của hôn nhân và gia đình, trong việc thi hành đức bác ái đối với những anh chị em thiếu thốn nhất, trong việc đi tìm hòa bình và công bằng, và trong việc áp dụng những nguyên tắc hỗ trợ và liên đới với những thực tại xã hội khác nhau nhưng liên hệ với nhau.

Tôi biết rằng Đại Hội Quốc Tế của anh chị em, bắt đầu tại Roma, sẽ tiếp tục bằng cuộc hành hương đến Loreto và sẽ đạt đến chóp đỉnh, vào Chúa Nhật mùng 5 tháng 9 (năm 2004), nơi quảng trường Montorso, với việc cử hành Thánh Thể; trong Thánh Lễ nầy, tôi được vui mừng khắc ghi vào sổ Những Vị Chân Phước vài thành viên của Công Giáo Tiến hành đã nêu gương sống Tin Mừng trong chính cuộc sống. Tôi chuẩn bị sẵn để hành hương lần nữa đến Đền Thánh thân yêu của Đức Mẹ Loreto, trung tâm quốc tế phổ biến đường lối tu đức thánh mẫu, nơi mà tôi sẽ dâng lên Mẹ Maria lời cầu nguyện của tôi, ngõ hầu, với ơn Chúa Thánh Thần, anh chị em có thể luôn sẵn sàng nói lên lời thưa "Xin Vâng" đáp lại thánh ý Chúa, vừa làm cho mình trở thành những chứng nhân của Mầu Nhiệm Chúa Kitô để cứu rỗi thế giới.

Với lời cầu chúc cho Đại Hội được nhiều hoa trái, và để có được một sự hiện diện mỗi ngày một quyết liệt hơn của Công Giáo Tiến Hành trong việc phục vụ Vương Quốc của Chúa Kitô, tôi xin ban cho tất cả Phép Lành Tòa Thánh. 

 Từ Castel Gandolfo, ngày 10 tháng 8 năm 2004.

Gioan Phaolô II ( ấn ký)

Lm. Đặng Thế Dũng chuyển ngữ 

Đức Thánh Cha Fanxico tiếp 7 ngàn thành viên Công Giáo tiến hành Italia

03/05/2014

VATICAN. ĐTC khuyến kích các thành viên phong trào Công Giáo tiến hành Italia gia tăng tinh thần và lối sống truyền giáo, mang lại niềm hăng say và nghị lực cho những giáo xứ cảm thấy mệt mỏi và khép kín.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến trưa ngày 3-5-2014 tại Đại thính đường Phaolô 6 dành cho 7 ngàn thành viên Phong trào Công Giáo tiến hành tham dự Đại Hội toàn quốc lần thứ 15 từ ngày 30-4 đến 3-5-2014 với chủ đề ”Những con người mới trong Chúa Giêsu Kitô, đồng trách nhiệm về niềm vui sống”. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có ĐHY Angelo Bagnasco, Chủ tịch HĐGM, Đức Cha Mansueto Bianchi, tân tổng tuyên úy, các vị chủ tịch Công Giáo tiến hành giáo xứ và các LM tuyên úy.

Trong bài huấn dụ, ĐTC nhận xét rằng chủ đề đại hội toàn quốc lần này của Phong trào Công Giáo Tiến hành Italia rất phù hợp với mùa Phục Sinh. Đó là niềm vui của các môn đệ trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh, và đòi phải được nội tâm hóa, trong một lối sống truyền giáo, có khả năng ảnh hướng trên cuộc sống. Trong bối cảnh xã hội và Giáo Hội hiện nay, các giáo dân thành viên Công Giáo tiến hành được mời gọi canh tân chọn lựa truyền giáo, cởi mở đối với những chân trời mà Chúa Thánh Linh chỉ cho Giáo Hội và biểu lộ một sự trẻ trung mới mẻ trong việc tông đồ giáo dân. ĐTC nhấn mạnh rằng ”Nhất là các giáo xứ, đặc biệt là những giáo xứ bị mệt mỏi và khép kín, đang cần lòng hăng say tông đồ của anh chị em, cần thái độ hoàn toàn sẵn sàng của anh chị em và việc phục vụ với tinh thần sáng tạo”.

ĐTC cũng chỉ dẫn cho Phong trào Công Giáo tiến hành hướng đi được tóm gọn trong 3 động từ: ở lại, ra đi và vui mừng.

– Trước tiên là ở lại. ”Tôi mời gọi anh chị em hãy ở với Chúa Giêsu, vui hưởng sự đồng hành của Chúa. Để loan báo và làm chứng cho Chúa Kitô, trước tiên cần ở lại gần Chúa.”

– Tiếp đến là ra đi. Ra đi trên các nẻo đường thành thị và đất nước để loan báo Thiên Chúa là Cha và Chúa Giêsu Kitô đã tỏ cho chúng ta biết Chúa Cha, và nhờ đó đời sống chúng ta được biến đổi: chúng ta có thể sống với nhau như anh chị em, mang trong mình một niềm hy vọng không làm thất vọng”.
– Sau cùng là vui mừng. ”Luôn hân hoan vui mừng trong Chúa. Là những người ca mừng sự sống, ca hát niềm tin, có khả năng nhìn nhận những tài năng và những giới hạn của mình, biết nhận ra trong ngày, kể cả những ngày đen tối nhất, những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa. Vui mừng vì Chúa đã gọi anh chị em thành những người đồng trách nhiệm về sứ mạng Giáo Hội của Chúa. Vui mừng vì trong hành trình này, anh chị em không lẻ loi, nhưng có Chúa tháp tùng anh chị em (SD 3-5-2014)

G. Trần Đức Anh OP

Saigon ngày 15/8/2015

Số lượt xem bài viết (75)