Get Adobe Flash player
Tin Mới Nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
FACEBOOK CỦA CHÚNG TÔI
Đài phát thanh Chân Lý Á Châu
Lưu trữ tổng thể

LỜI GIỚI THIỆU ĐOÀN THỂ

GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM VIỆT NAM

œGia Đình Phạt tạ Thánh Tâm Việt Nam là một đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, được thành lập do sự liên kết hợp nhất hai đoàn thể cùng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là: Hội Liên Minh Thánh Tâm, sau đổi tên thành Gia Đình Thánh Tâm (Nam) và Hội Gia Đình Phạt Tạ (Nam và Nữ).

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm cùng với nội quy đã được Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn châu phê vào ngày 14/4/1999.

Đức Hồng Y Gioan Baotixita PHẠM MINH MẪN

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm có mục đích cổ vũ lòng tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu theo giáo huấn của các Đức Thánh Cha: Piô XI trong các thông điệp Miserentissimus Redemptor (1928) và Caritate Chisti Compulsi (1932) và Piô XII trong thông điệp Hauretis Aquas (1956).

Dựa vào các giáo huấn của Hội Thánh, chúng ta tóm lược mục đích của việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ba điểm sau đây:

– Gợi dậy nơi chúng ta tình yêu báo đáp, cảm tạ tình thương bao la của Thiên chúa.

– Mời gọi chúng ta thực tập lòng mến của Thánh Tâm Chúa Giêsu: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt21,29).

– Đền tạ những xúc phạm đến tình yêu của Chúa Giêsu, đã xảy ra ở nhiều nơi, bằng nhiều hình thức khác nhau.

Hình thức tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu được cổ vũ đặc biệt là từng gia đình mở cửa đón tiếp Chúa Giêsu như gia đình Bêtania bằng nghi thức Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu, để cha mẹ, vợ chồng, con cái đều nỗ lực thực thi các mục đích của việc tôn thờ Thánh Tâm do giáo huấn của Hội Thánh truyền dạy.

Bản nội quy này đã được tu chỉnh gồm các phần sau đây:

Về tổ chức: phân định rõ thành phần, nhiệm vụ và quyền lợi Ban Chấp Hành GĐPTTT các cấp: Giáo Xứ, Giáo Hạt, Giáo Phận và Trung Ương.

Các nghi thức: gia nhập của Đoàn viên, tuyên hứa của Ban Chấp Hành, tôn vương Thánh Tâm, giờ thánh và giờ chầu đền tạ Thánh Tâm .

Tài liệu huấn luyện Tông Đồ và tu đức nhằm giúp thánh hoá bản thân và gia đình Đoàn viên.

Con xin hân hạnh giới thiệu bản Nội Quy này với quý Đức Cha Giáo Phận, các Cha Linh Hướng cùng các Đoàn viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm – để vừa sử dụng, vừa bổ sung nhu cầu thực tế cho bản nội quy này ngày càng được hoàn chỉnh hơn.

                             TP.HCM ngày 27 tháng 08 năm 2005

      LM.Tổng Linh Hướng GĐPTTT VIỆT NAM

———–©©©©©©©———- 

GIỚI THIỆU : GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM VN

lOGO Đoàn Thể

LỜI NGỎ

Ngày nay khoa học tiến bộ, nền kinh tế phát triển do đó nhu cầu đời sống con người được nâng cao, đồng thời luồng văn hóa xấu len lỏi vào ngõ ngách cuộc sống qua mạng thông tin Internet, sự tục hoá và hưởng thụ phổ biến ngày càng mạnh và sâu trong đời sống tâm linh đã và đang làm suy giảm các giá trị nền tảng tinh thần và thiêng liêng của gia đình, tình trạng ly dị gia tăng, tệ nạn lan tràn gây bao cảnh đổ vỡ, ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình và niềm tin của người Kitô hữu. Vai trò của người tông đồ giáo dân đang trở nên cấp bách và phải đương đầu với nhiều thách đố.

Do vậy hơn bao giờ hết, sự cần thiết tổ chức hội đoàn tông đồ giáo dân : “Hoạt động tông đồ tập thể rất phù hợp với đòi hỏi của các tín hữu dưới khía cạnh con người cũng như dưới khía cạnh Kitô hữu. Đồng thời nó cũng biểu lộ được dấu chỉ hiệp thông và hiệp nhất của Hội Thánh trong Chúa Kitô, Đấng đã phán: “Vì ở đâu có hai, ba người họp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy sẽ ở giữa họ.” (Mt 18,20)

“Hoạt động tông đồ rất quan trọng, vì trong các cộng đoàn Hội Thánh, cũng như trong các môi trường khác nhau, hoạt động tông đồ thường đòi hỏi phải được chu toàn do một hoạt động chung. Bởi vì các hội đoàn được thành lập nhằm hoạt động tông đồ tập thể, nâng đỡ và huấn luyện các hội viên làm tông đồ, phối hợp và hướng dẫn hoạt động tông đồ của họ để có thể hy vọng nơi họ những kết quả phong phú hơn là từng người hoạt động riêng rẽ.”

“Vậy trong những hoàn cảnh hiện tại, nơi nào có giáo dân hoạt động thì hoạt động tông đồ nhất thiết phải được củng cố dưới hình thức tập thể và có tổ chức.”(TĐ số 18) 

Nay Ban Tuyên Huấn GĐPTTT TGP SaiGon biên soạn tài liệu căn bản dành vào việc học tập cho các thành viên trong Đoàn Thể GĐPTTTCG. Hầu xác định vai trò cũng như hoàn thành được Sứ vụ của người tông đồ mà Thánh Tâm Chúa Giêsu hằng mong đợi.

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN TRONG GIÁO HỘI

A- DẪN NHẬP

– Giáo Hội luôn mời gọi cộng đồng dân Chúa xây dựng tinh thần hiệp thông và thực thi sứ vụ của người Kitô hữu là tham gia vào công cuộc loan báo Tin Mừng phục vụ Giáo Hội.

Đối với người tín hữu giáo dân ơn gọi và sứ vụ tông đồ ấy không thể chỉ xem là nhiệm vụ mà còn là một quyền.

Năm 1960, Đức Gioan XXIIII thiết lập ủy ban Giáo Hoàng về hoạt động tông đồ giáo dân và đến năm 1964, sắc lệnh về tông đồ giáo dân đã được hoàn thành, một trong những điểm nhấn của Sắc lệnh này là:

“Giáo dân có bổn phận và quyền làm tông đồ do chính việc kết hợp với Chúa Kitô là Đầu. Họ được chính Chúa chỉ định làm việc tông đồ, vì phép rửa tội tháp nhập họ vào Nhiệm Thể Chúa Kitô”…

Vì vậy hết mọi tín hữu đều có bổn phận rất cao cả là hoạt động để mọi người trên khắp hoàn cầu nhận biết và đón nhận Phúc Âm cứu độ của Chúa”. (TĐGD 3)

 • Lịch sử truyền giáo của Giáo Hội nói chung và tại Việt Nam nói riêng, cho chúng ta thấy người giáo dân đã đóng vai trò rất quan trọng trong công tác này. Với vị thế và ơn gọi riêng của họ, giáo dân có thể gặp trực tiếp nhiều hạng người, đến được nhiều nơi mà linh mục không thể tiếp cận được.

– “Danh hiệu giáo dân ở đây được hiểu là tất cả những Kitô hữu không thuộc hàng giáo sĩ và bậc tu trì được Giáo Hội công nhận, nghĩa là những Kitô hữu đã được tháp nhập vào Thân Thể Chúa Kitô nhờ phép Thánh Tẩy, đã trở nên Dân Thiên Chúa và tham dự vào chức vụ tư tế, tiên tri và vương giả của Chúa Kitô theo cách thức của họ. . . Tính cách trần thế là tính cách riêng biệt và đặc thù của giáo dân” (GH 31)

 1. Cụ thể giáo dân tham dự vào :
 2. Chức vụ tư tế của Chúa Kitô bằng việc làm cho mọi hoạt động, kinh nguyện, công việc tông đồ, đời sống hôn nhân và gia đình, việc làm ăn thường ngày… trở nên hiến lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô (GH 34)
 3. Chức vụ tiên tri của Chúa Kitô bằng việc Phúc Âm hóa,nghĩa là loan báo Chúa Kitô bằng đời sống chứng tá và bằng lời nói (GH 35).
 4. Chức vụ mục tử của Chúa Kitô, khi họ “chiến thắng ách thống trị của tội lỗi nơi mình, bằng một đời sống từ bỏ mình và thánh thiện” (GH 36)

– Trong lòng Giáo Hội, “bằng đời sống chứng tá và bằng lời nói”, giáo dân tham gia  góp phần cùng với các vị mục tử vào sứ mạng cứu rỗi nhân loại của Giáo hội và loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô, làm cho ý định cứu độ của Thiên Chúa ngày càng lan tới tất cả mọi người ở mọi nơi và mọi thời đại

“Chính anh em là muối cho đời…Chính anh em là ánh sáng cho trần gian… Ánh sáng của anh em phải chiếu tỏa trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt của anh em làm, mà tôn vinh Cha anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5, 13-16).

– Người giáo dân có rất nhiều cơ hội làm việc tông đồ: rao giảng Phúc Âm và thánh hóa môi trường sống chung quanh. Chính chứng tá của đời sống Kitô Hữu và những việc lành được làm với tinh thần siêu nhiên có sức lôi kéo người ta đến đức tin và đến với Thiên Chúa.

Từ đó chúng ta nhận ra điều Giáo hội đang mong muốn: Người giáo dân không giới hạn hoạt động trong việc làm chứng nhân Nước Trời, không thụ động , nhưng có thể trong  mọi môi trường sống, cần thực hiện sứ mạng đã được Chúa giao phó, không phải trong sự biểu diễn phô trương bề ngoài, mà trong âm thầm nhưng vẫn tạo được hiệu quả,  như sự tác động của men, của muối trong trần thế.

 1. Hình thức hoạt động tông đồ:

– Sắc lệnh TĐGD nhắc tới hai phương pháp hoạt động trong Giáo hội: tông đồ tập thể và tông đồ cá nhân. Cả hai đều là những phương thế hoạt động của giáo dân.

– Tuy nhiên, theo Sắc lệnh TĐGD thì hoạt động tông đồ có tổ chức qui củ sẽ đáp ứng hữu hiệu hơn cho nhu cầu của con người và của tín hữu. Bởi thế, phương pháp hoạt động tập thể này cần được phát động và khích lệ nhiều hơn trong các lãnh vực hoạt động của giáo dân.

– Hơn nữa, hoạt động tông đồ tập thể biểu lộ được dấu chỉ hiệp thông và hiệp nhất của Hội Thánh trong Chúa Kitô, Đấng đã phán: “Ở đâu có hai, ba người họp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy sẽ ở giữa họ.” (Mt 18,20).

-“Vậy trong những hoàn cảnh hiện tại, nơi nào có giáo dân hoạt động thì hoạt động tông đồ nhất thiết phải được củng cố dưới hình thức tập thể và có tổ chức. Vì chỉ có việc liên kết chặt chẽ các nỗ lực mới mong đạt được đầy đủ mọi mục tiêu của hoạt động tông đồ ngày nay và bảo vệ hữu hiệu những kết quả của việc tông đồ đó” (TĐGD 18).

– Người tín hữu giáo dân có “quyền” qui tụ thành đoàn thể. Cũng vì lý do này mà cần phải có “tiêu chuẩn” phân biệt hình thức hiệp hội nào chân chính, đích thực thuộc về Giáo Hội.

– Công Đồng đã nói rõ ràng về điều này: “Giáo dân có quyền thành lập các hội đoàn; điều khiển và ghi tên vào các đoàn thể đã có sẵn. miễn là phải giữ mối liên lạc cần thiết với giáo quyền”.(TĐGD  19)

– Đây là một quyền tự do được công nhận và bảo đảm do giáo quyền, nhưng phải luôn luôn thi hành trong sự hiệp thông với Giáo Hội.

B- CÁC YẾU TỐ HÌNH THÀNH  ĐOÀN THỂ CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH 

Từ vài chục năm nay, trong nhiều quốc gia, giáo dân càng ngày càng dấn thân vào hoạt động tông đồ.Họ qui tụ lại với nhau dưới nhiều hình thức hoạt động cũng như lập thành các hội đoàn. Những tổ chức này đã và đang theo đuổi những mục đích thuần túy tông đồ mà vẫn liên kết chặt chẽ với Hàng Giáo Phẩm. Trong số những tổ chức ấy cũng như cả các tổ chức tương tự đã có từ trước, đặc biệt phải nhắc đến những tổ chức mặc dầu theo những tiêu chuẩn hoạt động khác nhau nhưng đã đem lại nhiều kết quả phong phú cho nước Chúa Kitô.

Các Ðức Giáo Hoàng và một số đông các Giám Mục đã có lý khi tín nhiệm và cổ võ những tổ chức này và đặt cho danh hiệu Công Giáo Tiến Hành. Do đó những hoạt động ấy thường được diễn tả như một sự cộng tác của giáo dân vào việc tông đồ của Hàng Giáo Phẩm 8.

Những hình thức tông đồ này, dù mang danh hiệu Công Giáo Tiến Hành hay một danh hiệu nào khác, vẫn đang thực hiện một việc tông đồ quí giá ở thời đại chúng ta. Những tổ chức ấy phải hội đủ những yếu tố sau đây:

1- Mục đích trực tiếp của tổ chức này phải là mục đích tông đồ của Giáo Hội, nghĩa là rao truyền Phúc Âm và thánh hóa nhân loại, và đào tạo cho con người một lương tâm Kitô giáo đích thực để họ có thể đem tinh thần Phúc Âm thấm nhập vào mọi cộng đoàn cũng như mọi lãnh vực của đời sống.

2- Trong khi cộng tác với Hàng Giáo Phẩm theo thể thức riêng của mình, người giáo dân đảm nhận trách nhiệm và đem kinh nghiệm riêng để điều hành các tổ chức này, tìm những điều kiện thích hợp cho hoạt động mục vụ của Giáo Hội cũng như để soạn thảo và theo đuổi một chương trình hành động.

3- Người giáo dân hoạt động liên kết với nhau như các cơ quan trong thân thể, điều đó dễ nói lên ý nghĩa cộng đoàn của Giáo Hội và làm cho việc tông đồ được hữu hiệu hơn.

4- Người giáo dân hoạt động dưới sự điều khiển của chính Hàng Giáo Phẩm, dù họ tự nguyện dấn thân, hoặc được mời hoạt động và cộng tác trực tiếp vào việc tông đồ của Hàng Giáo Phẩm. Hàng Giáo Phẩm có thể thừa nhận sự cộng tác này bằng sự “ủy nhiệm” minh nhiên.

Những đoàn thể nào mà giáo quyền xét thấy hội đủ những yếu tố vừa kể đều được coi là Công Giáo Tiến Hành, mặc dù những tổ chức đó mang những hình thức và danh hiệu khác nhau tùy theo đòi hỏi của từng địa phương và của mỗi dân tộc.

*** 20. Công giáo tiến hành.

       (SẮC LỆNH  TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN)  (APOSTOLICAM  ACTUOSITATEM)

 1. ĐOÀN THỂ GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
 2. NGUỒN GỐC

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm là Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành do sự kết hợp từ hai đoàn thể Liên Minh Thánh Tâm và Gia Đình Phạt Tạ.

1-  “Liên Minh Thánh Tâm :Là hội đoàn “Hợp nhất tâm hồn các tín hữu lại với Thánh Tâm Chúa Giêsu.”

(Cha EDOUARD HAMON)

Cha EDOUARD HAMON, Dòng Tên, sáng lập năm 1883 tại Canada, lấy tinh thần cầu nguyện và sự nhiệt thành của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện làm nền tảng cho Phong Trào.

Ngày 31 tháng 12 năm 1884, Cha EDOUARD HAMON (1841-1904) đã sát nhập Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm vào Đại Hội Tông Đồ Cầu Nguyện để các Đoàn viên được hưởng nhờ ơn ích thiêng liêng do Đại Hội này đem lại.

Tại Việt Nam, năm 1942 Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm được Cha GERARD GAGNON, tức Cha Nhân (tên Việt Nam) dòng Chúa Cứu Thế thuộc tỉnh Dòng SAINTE ANNE DE BEAUPRÉ – CANADA phát động tại Hà Nội Việt Nam, Năm 1946 Hội Liên Minh Thánh Tâm được thành lập tại xứ Thái Hà, Ấp Nam Đồng, Hà Nội. Hai năm sau ngày thành lập, 1948 Ngài trao lại trách  nhiệm điều hành Phong Trào cho Cha Giacôbê Đào Hữu Thọ, 1950 hội đã tổ chức Lễ tuyên hứa đầu tiên. Sau năm 1954 Cha Giacôbê Đào Hữu Thọ (1917-1984) tiếp tục xây dựng và phát triển Phong trào lien Minh Thánh Tâm tại Miền Nam Việt Nam.

2- Gia Đình Phạt Tạ

Năm 1945 Cha Phêrô Phạm Tuấn Binh thuộc Giáo Phận Vĩnh Long được Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục, Giám Mục Giáo Phận cho phép thành lập Hội Phạt Tạ để tôn sùng Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu.

Sau khi Cha Phêrô Binh qua đời, Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri đã vâng lệnh Đức Cha tiếp tục công việc. Ngài đã xin Đức Cha SàiGòn, Đức Cha Cambodge, Đức Cha Cần Thơ ban phép Tôn Trái Tim Chúa làm Vua và truyền bá Hội Phạt Tạ trong các Họ đạo. Phong trào Phạt Tạ được Cha sở các Họ đạo tiếp nhận. Cha Phạm Tuấn Tri đã tổ chức được Hội Phạt Tạ trong 43 Họ đạo thuộc địa phận Vĩnh Long, 28 Họ đạo thuộc địa phận Sài Gòn, 27 Họ đạo thuộc địa phận  Cần Thơ – Long xuyên và 6 Họ đạo thuộc Địa Phận Cambodge.

Năm 1953 Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục thấy cách tổ chức của Hội Phạt Tạ chú trọng đến gia đình và muốn cho Hội hoạt động hướng về gia đình nhiều hơn, nên Đức Cha thêm hai chữ GIA ĐÌNH vào tên của Hội, từ đó danh hiệu chính thức của hội là đoàn thể GIA ĐÌNH PHẠT TẠ.

3-     Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nhận thấy hai đoàn thể nêu trên đều nhằm đến việc cổ động tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu, nên ngày 14-4-1999 Ngài quyết định sát nhập hai đoàn thể này thành một HỘI ĐOÀN CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH dành cho cả hai giới nam và nữ và lấy tên gọi chính thức là GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM. Ngài bổ nhiệm Linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Ánh làm Tổng Linh Hướng tiên khởi. Ngài đã chúc lành và mong muốn GĐPTTT phát triển rộng lan khắp các Giáo Phận trong cả nước, nhằm để hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa, Thánh hoá các gia đình và cộng tác với Giáo Hội trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

 TÔN CHỈ

Logo Đoàn thể

  Hợp nhất với Chúa Giêsu yêu thương cứu độ nhân loại.  Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPT.TTCG) là một tổ chức tông đồ giáo dân, chuyên việc cầu nguyện và hoạt động Tông Đồ trong sự hợp nhất với Chúa yêu thương cứu độ nhân loại.  Gia Đình lấy việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa và đời sống hiệp thông thường xuyên với Chúa làm nền tảng cho mọi hoạt động tông đồ của mình.  Đồng thời lấy việc bước theo Chúa yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ cho sự sống dồi dào cùng sự phát triển toàn diện và vững bền của gia đình nhân loại, làm đường lối hoạt động tông đồ của mình.

 • MỤC ĐÍCH.  

Loan truyền Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô.

GĐPT.TTCG  hướng đời sống cầu nguyện và mọi hoạt động tông đồ vào mục đích loan truyền Tin Mừng Sự Sống và Tình Thương của Chúa, cùng kiên trì nỗ lực chung sức với mọi người vun đắp lối sống văn hoá sự sống và văn minh tình thương cho gia đình nhân loại, bắt đầu từ gia đình mình.

 • LINH ĐẠO: 

     “Lấy tình yêu đáp lại tình yêu”.  GĐPT.TTCG quyết tâm tiến bước trên đường tình yêu của Chúa Giêsu, nhằm thắp lên ngọn lửa yêu thương của Chúa trong lòng mọi người, mọi gia đình, mọi  môi trường sống, để cộng tác với Chúa biến đổi  tất cả trở nên muối men và ánh sáng Tin Mừng Sự Sống và Tình Thương của Chúa trong lòng xã hội hôm nay.  Nhờ đó, GĐPT.TTCG trở thành Giáo Hội tại gia, Giáo Hội Chúa Giêsu hiện diện ở giữa dân Người, Giáo Hội vì loài người.

     Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu có nghĩa là :

–  Đền tạ những sai sót lỗi lầm mà con người xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa,

–  Ý thức tín thác hoàn toàn vào tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa đối với gia đình nhân loại,

–  Và quyết tâm loan báo Tin Mừng cùng mở rộng Nước Chúa là Nước chan hoà ánh sáng Chân Lý và Tình Yêu, ánh sáng an bình.

III-GIA NHẬP  ĐOÀN THỂ GĐPTTTCG

A- ĐIỀU KIỆN

–  Nam và nữ giới từ 18 tuổi trở lên trong các gia đình công giáo.

– Tự nguyện gia nhập, hoạt động theo tinh thần và điều lệ của Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa.

– Sau sáu tháng tập sự,  có hạnh kiểm tốt,  có lòng đạo đức, có nhiệt tâm phục vụ, tình nguyện tuyên hứa theo nghi thức Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa,  sẽ trở thành thành viên chính thức của Gia Đình.

B-  BỔN PHẬN

   Gia Đình Phạt Tạ Thánh tâm tại  các Xứ đoàn, khi đi vào ổn định, sẽ có các chương trình sinh hoạt chung trong tháng như sau:

Hằng ngày:    – Đoàn viên đọc kinh dâng ngày và dâng mình cho Chúa.

– Đọc kinh Lạy Cha, mười kinh Mân Côi, kinh Sáng Danh, suy gẫm một Mầu Nhiệm Mân Côi,  cầu nguyện theo ý chung của Gia Đình.

Thứ sáu hằng tuần:  –  Cộng đoàn suy ngắm đàng Thánh Giá, giờ kinh đền tạ luân phiên, giờ kinh tôn vương Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Thứ sáu đầu tháng:  – Chầu đền tạ Thánh Thể.  Có thể đọc Lời Cầu với Chúa Giêsu Thánh Thể cho mọi người.

– Thánh lễ kính Thánh Tâm  Chúa  Giêsu.

– Sinh hoạt Gia Đình (họp mặt thành viên và BCH Xứ đoàn)

Hàng tháng: BCH các cấp họp thường kỳ để báo cáo hoạt động.

Hàng năm: BCH các cấp họp tổng kết hoạt động.

Văn bản chỉ dẫn  tổ chức và  sinh hoạt được ĐHY xem xét và phê chuẩn:Ngày 19-3-2011

IV – CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐOÀN  THỂ GĐPTTTCGVN

 • GĐPT.TT cấp Trung Ương – có BCH TW
 • GĐPT.TT cấp Giáo phận – có BCH GP
 • GĐPT.TT cấp Giáo hạt – có BCH G/Hạt
 • GĐPT.TT cấp Giáo xứ – có BCH X/Đ
 • Cấp cơ bản: Toán – Liên toán – có Ban Điều Hành

———-©©©©©©©———

 • VAI TRÒ – CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN BCH CẤP XỨ ĐOÀN

Để đáp lại lời mời gọi của Giáo Hội là xây dựng một Giáo Hội tham gia, với Tôn Chỉ và Mục Đích của mình, Đoàn viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hướng tới việc thánh hóa bản thân, xây dựng nền tảng gia đình làm vương quốc cho Trái Tim tình yêu Chúa ngự trị, vun đắp lối sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho môi trường sống. Được như thế GĐPT.TTCG mong ước xây dựng đội ngũ hoạt động tông đồ của Thánh Tâm Chúa có lòng nhiệt thành, Đức Mến – Đức Ái và phẩm chất cũng như các kỹ năng cần thiết trong vai trò chức năng nhiệm vụ của thành viên ban điều hành cộng đoàn.

Ban Chấp Hành Xứ Đoàn dưới sự hướng dẫn của Cha Linh Hướng gồm có:

 • Ban Thường Trực:
 •  Đoàn Trưởng
 •  Đoàn Phó nội vụ
 •  Đoàn Phó ngoại vụ
 •  Thư ký
 •  Thủ quỹ

Các Ban Chuyên Môn:

 • Ban Tuyên Huấn, truyền bá Phúc Âm.
 • Ban BAXH
 • Ban Mục vụ Truyền Thông
 • Ban Phụng Vụ
 • Các Liên Toán Trưởng, Phó.
 • Các Toán Trưởng, Phó.

a)- Đoàn trưởng: Là người được tuyển chọn trong các thành viên đã đắc cử Ban Chấp Hành qua một cuộc bầu cử, căn cứ vào khả năng lãnh đạo, tư cách đạo đức, lòng nhiệt thành và uy tín cá nhân. Ý thức việc quảng bá và cổ võ việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa qua các công tác Tông đồ đạo đức  (Tổ chức các giờ Chầu Thánh Thể trong tháng, Thánh Lễ thứ sáu đầu tháng, suy ngắm chặng Đàng Thánh Giá hằng tuần, Đền Tạ, Tôn Vương) và các công tác Tông đồ phục vụ Giáo Hội, xã hội …..v.v. Điều khiển các buổi họp của Ban Chấp Hành và của Đoàn theo đúng chương trình và thời gian đã ấn định. Đại diện cho Đoàn trong việc quan hệ với BCH các cấp; đồng thời chịu trách nhiệm nghiên cứu, đề ra kế hoạch tổng quát cho Đoàn nhằm thực hiện các nhiệm vụ do giáo xứ, đoàn thể giao phó..

b)- Đoàn Phó nội vụ: Cộng tác với Đoàn Trưởng trong việc điều hành sinh hoạt của Đoàn. Đoàn phó nội vụ có quyền thay thế điều hành các phiên họp khi  Đoàn Trưởng vắng mặt, phối hợp với Uỷ viên phụng vụ lập các chương trình giờ kinh Đền tạ, tổ chức thực hiện nghi thức Tôn Vương, chương trình Lễ, rước kiệu . . .  phụ trách khánh tiết và điều hành trật tự các cuộc họp… vv…

c)- Đoàn phó ngoại vụ: Liên lạc với các đoàn thể bạn trong giáo xứ, BCH GĐPTTT các Xứ Đoàn bạn, hỗ trợ tổ chức các cuộc hành hương, tĩnh tâm cho Đoàn. Ngoài ra Đoàn phó ngoại vụ kết hợp hỗ trợ với Uỷ viên chuyên môn Bác ái xã hội đi thăm viếng Đoàn viên, Ân Nhân đau yếu, phúng viếng cầu ngyện, tiễn đưa khi hữu sự…vv. Cũng có thể đảm nhiệm vài chức vụ khác tùy theo nhu cầu của Đoàn.

d)- Thư ký : Thiết lập, lưu giữ và cập nhật danh sách các Đoàn viên và BCH với đầy đủ chi tiết theo sổ Đoàn viên. Lập thông báo cho các cấp liên hệ khi Đoàn viên hay gia đình Đoàn viên có hiếu hỉ. Lập chương trình và biên bản các phiên họp, lập báo cáo định kỳ gởi lên cấp trên sau khi Đoàn trưởng duyệt ký, lưu giữ tất cả văn thư  đi và đến. Phối hợp với Uỷ viên Tuyên Huấn soạn thảo chương trình huấn luyện học tập cho Đoàn, Có thể có một phó thư ký làm phụ tá cho những Xứ Đoàn lớn có nhiều công việc.

e)- Thủ Quỹ : Lưu giữ và cập nhật các sổ sách Chi-Thu với các chứng từ liên quan. Báo cáo đầy đủ các khoản chi thu trong phiên họp hàng tháng của BCH, nhắc nhở việc đóng góp đoàn phí của Đoàn viên. (Bằng các phương thức: quyên túi kín, góp quỹ hàng tháng, hàng năm…). Vận động gây quỹ hỗ trợ cho việc phát triển Đoàn và hỗ trợ cho công tác truyền giáo. Thủ quỹ có thể linh hoạt thực hiện các kế hoạch vận động để phát triển quỹ bằng nhiều hình thức quyên góp, nhưng phải được sự đồng ý của Cha Linh Hướng. Cần lập sổ Ân Nhân các cấp để theo dõi chăm sóc.

f)- Ban Tuyên Huấn, Truyền Bá Phúc Âm: Nghiên cứu hướng dẫn điều lệ, Thủ Bản của Đoàn, hướng dẫn học hỏi và chia sẻ, thực hành Lời Chúa. Nghiên cứu tài liệu và lên kế hoạch học tập cho Đoàn, đảm trách phát triển Đoàn viên, đặc biệt chú trọng, quan tâm vận động, mời gọi các gia đình trẻ.

  Để thực hiện được các nhiệm vụ trên Ban Tuyên Huấn cần thường xuyên nghiên cứu học hỏi Thủ BảnGĐPTTT VN, tài liệu cơ bản cũng như chuyên sâu về điều lệ, tu đức, nhất là trong các Tông Huấn, Thư chung, Sắc lệnh (chuyên đề về tông đồ giáo dân), Thông Điệp về Lòng TÔN SÙNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.

g)- Ban Bác ái – Xã hội: Có kế hoạch giới thiệu các hoạt động tông đồ BAXH đến các ân nhân qua đó mời gọi, vận động ân nhân hỗ trợ đóng góp hiện vật, tài chính để phục vụ các chương trình, hoạt động chia sẻ của xứ đoàn, giáo xứ . . . Nắm bắt hoàn cảnh các Đoàn viên: khó khăn, đau yếu, già cả, neo đơn… để có kế hoạch giúp đỡ hiệu quả. Lập kế hoạch thực hiện việc Tông đồ bác ái: tổ chức thăm viếng các nhà hưu dưỡng, cô nhi viện, bệnh viện, trại phong…hỗ trợ bác ái truyền giáo vùng sâu, vùng xa. Tổ chức phúng viếng, cầu nguyện, xin lễ và tham gia tiễn đưa khi Đoàn viên, Ân Nhân qua đời.

h)- Ban MV Truyền Thông : Thường xuyên cập nhật, thông báo tin tức về các sinh hoạt của Đoàn thể, giáo xứ, giáo phận, giáo hội . . .  để mọi người cùng theo dõi và hiệp thông.  Liên lạc với BCH Hạt và các Xứ Đoàn bạn, thư mời họp và phân phối các tài liệu, Nôi San Lửa Mến cho Đoàn viên. Đồng thời ghi nhận và phản ảnh các sinh hoạt phục vụ của Đoàn với cộng đoàn.

i)-  Ban Phụng Vụ: Phụ trách các giờ kinh Lễ, Tôn Vương, Đền Tạ, hướng dẫn thực hiện các nghi thức. Lập kế hoạch chương trình phục vụ các ngày lễ lớn, tổ chức các giờ cầu nguyện tại gia đình Đoàn viên và Ân Nhân. 

VI – TỔ CHỨC – NHIỆM VỤ CẤP TOÁN.

 • Tổ chức cấp Toán.

Toán là tập thể cơ bản của Đoàn Thể GĐPTTT. Mỗi Toán trung bình 12 Đoàn viên cùng sống trong một khu vực gần nhau cho tiện việc sinh hoạt.

 • BAN ĐIỀU HÀNH TOÁN

Mỗi Toán có một Toán Trưởng và một Toán Phó kiêm thư  ký gọi là Ban Điều Hành Toán, được các Đoàn viên trong Toán đề cử ra để điều hành công việc của Toán.

1- Toán Trưởng

a)- Nhiệm vụ : Toán trưởng có trách nhiệm liên kết các Toán viên lưu tâm giúp đỡ họ trên cả hai phương diện tinh thần và thể chất.

 • Thông báo, mời gọi Toán viên tham dự các buổi họp, và kiểm diện họ trong các sinh hoạt.
 • Thiết lập sổ đoàn viên và cập nhật hóa danh sách Đoàn viên trong Toán với đầy đủ chi tiết về tên Thánh, tên gọi, ngày gia nhập, ngày tuyên hứa, ngày tôn vương, ngày qua đời, địa chỉ, số điện thoại và thông báo cho Đoàn mọi thay đổi.
 • Phân công và thúc đẩy anh chị em trong Toán thi hành các mặt công tác đạo đức, bác ái xã hội … do xứ Đoàn đề ra.
 • Tổ chức thăm hỏi khi có Đoàn viên đau ốm, thăm viếng phân ưu, an ủi và giúp đỡ khi có Đoàn viên qua đời, đồng thời Toán trưởng thông báo cho xứ Đoàn để thực hiện các trách nhiệm quan tâm, chăm sóc của Đoàn đối với đoàn viên và gia đình theo quy định của Đoàn.
 • Tham dự đầy đủ các buổi họp BCH, nếu vắng mặt, phải cử Toán phó đi thay.
 • Tham gia các khóa huấn luyện đào tạo để thấu triệt tôn chỉ, mục đích, đường lối hoạt động của Đoàn hầu có thể nâng cao năng lực lãnh đạo.

b- Phẩm chất : Toán trưởng cần phải có: Là người Công Giáo trưởng thành, có đời sống đạo đức gương mẫu, có niềm tin tưởng và vâng phục Giáo hội Công Giáo.

 • Là người có nhiệt tâm làm việc tông đồ với một tinh thần hăng say vô vị lợi, có tinh thần học hỏi cầu tiến.
 • Là người biết trau dồi những kỹ năng: lãnh đạo, cư xử nhã nhặn, bặt thiệp đầy tình bác ái, biết lôi cuốn, tôn trọng ý kiến người khác, nhưng cũng biết sáng suốt nhận định những điều chân chính và biết đặt quyền lợi chung lên trên quyền lợi cá nhân.

2- Toán Phó  Toán Phó hỗ trợ Toán trưởng trong việc điều hành Toán và thay thế khi Toán trưởng vắng mặt.

C-    VAI TRÒ CỦA NGƯỜI TOÁN TRƯỞNG

 Khi công việc không thuận lợi, bạn phải gánh lấy trách nhiệm, và khi thành công thì các thành viên trong nhóm phải được khích lệ khen thưởng.

Trách nhiệm thứ 1: đối với công việc

Đạt được mục tiêu trong mọi sinh hoạt của Toán là nhiệm vụ hàng đầu của người điều hành Toán, bởi vì công việc sinh hoạt để thăng tiến về đạo đức cho mọi thành viên là nền tảng và được tổ chức đều đặn hằng tuần, hằng tháng là lý do để các Toán (tổ nhóm) duy trì và phát triển; ngoài ra còn có các sinh hoạt tông đồ và bác ái truyền giáo.

 Trách nhiệm thứ 2: đối với từng cá nhân

 1. Hỗ trợ và khuyến khích mỗi cá nhân trong nhóm

Khi trở thành đoàn viên chính thức trong một Toán, họ sẽ hòa nhập vào sinh hoạt với cộng đoàn, một trong những điều quan trọng nhất là họ không đơn độc. Trên bước đường đi theo Chúa, trong một Toán có hoạt động tốt, mỗi thành viên trong Toán có thể được hỗ trợ, nâng đỡ và khích lệ bởi những thành viên khác. Nói cách rõ hơn, người Toán trưởng – phó luôn sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn các Toán viên đi theo tôn chỉ mục đích của Đoàn thể.

 1. Giao công việc phù hợp với khả năng của từng cá nhân

Trong giờ kinh nguyện, việc đọc sách Thánh, xướng kinh, cất hát … đôi khi một công việc chưa từng làm, sẽ dẫn đến ngại ngần hoặc lúng túng trước cộng đoàn. Tuy nhiên ‘trăm hay không bằng tay quen’, việc gì cũng phải lập lại nhiều lần sẽ trở thành nhuần nhuyễn.

Trong lãnh vực làm tông đồ, đứng trước tập thể với một công việc cần có  những kỹ năng chuyên môn cao sẽ thử thách nghị lực của người điều hành, điều đó sẽ mang lại cho cá nhân đó cảm giác hưng phấn khi đạt được thành công trong công việc.

 1. Giải thích rõ vai trò đoàn viên đối với nhiệm vụ chung của Toán

“Người Đoàn viên GĐPTTT là ai? Vai trò của người đoàn viên trong Toán như thế nào? Bổn phận hằng ngày và hằng tuần, Đoàn viên sẽ phải làm gì cho riêng mình và hằng tháng trong xứ đoàn? Hoạt động tông đồ theo phương hướng của đoàn thể như thế nào?”… Đó là những câu hỏi mà các cá nhân trong nhóm sẽ đặt ra khi họ không nắm rõ vai trò của họ trong Toán.

 1. Lượng giá công việc của từng cá nhân

Việc lượng giá, khuyến khích và kịp thời đề bạt khen thưởng có thể xem là công việc chính của người điều hành Toán.

 1. Thận trọng ngôn ngữ trước người khác, hoặc trước cộng đoàn

– Hạn chế các lời nói làm thương tổn người khác.

– Xóa bỏ việc phân chia bè phái.

– Bảo vệ thanh danh mọi thành viên nhân trong Toán

– Khuyến khích những đoàn viên có kinh nghiệm tông đồ giúp đỡ và hướng dẫn cho những cá nhân đang cố gắng đi theo đường lối tông đồ phục vụ cho Chúa và tha nhân.

 Trách nhiệm thứ 3: đối với cả Toán

 1. Người Toán trưởng nên biểu lộ rõ tâm huyết phục vụ đối với cộng đoàn trong Toán.
 2. Lập ra các mục tiêu hoạt động tông đồ cụ thể cho Toán và thỏa thuận với các toán viên sẽ quyết tâm đạt mục đích, mục tiêu chung để mọi thành viên biết được những gì cần làm và cần phải làm như thế nào.
 3. Nêu ra quy ước cho lịch sinh hoạt theo chuẩn mực chung trong Toán để các thành viên áp dụng và duy trì.
 4. Hỗ trợ cho Toán viên khi gặp khó khăn.

Ngoài ra người điều hành còn có trách nhiệm liên quan đến mối quan hệ của Toán với Liên Toán và BCH Đoàn. Thông thường là:

– Đại diện cho cả Toán trước BCH cấp trên.

– Đại diện cho BCH cấp trên trước Toán viên.

– Phối hợp với các Toán bạn hoàn thành mọi công tác để đạt tới mục tiêu chung.

– Luôn duy được trì tính “hiệp thông” trong Toán là nhiệm vụ thiết yếu.

Hoạt động tông đồ giáo dân là dịp người giáo dân hoạt động liên kết với nhau như các cơ quan trong thân thể, điều đó dễ nói lên ý nghĩa cộng đoàn của Giáo Hội và làm cho việc tông đồ được hữu hiệu hơn.

 • Cấp Xứ Đoàn Hoạt động theo Nội Quy, có tổ chức quy củ và sinh hoạt nền tảng của đoàn thể gọi là Toán GĐPTTT, sinh hoạt Toán sẽ là dịp cho người đoàn viên “sống liên kết với Chúa” qua các sinh hoạt đạo đức thường kỳ của cấp xứ đoàn, còn là dịp thường xuyên gặp gỡ và hiệp thông với nhau để kết hợp mật thiết với Chúa, cụ thể trong các giờ kinh nguyện “dâng mình” mỗi ngày, các giờ kinh nguyện đền tạ luân phiên hằng tuần trong các gia đình Toán viên, dự Thánh lễ và Chầu Thánh Thể hằng tháng, những việc làm này được ví như những giọt nước, mưa lâu thấm đất. Từ đó đời sống người Hội viên sẽ dần được biến đổi, nhờ vào ơn sủng Chúa sẽ làm cho tâm hồn mến yêu của đoàn viên được triển nở và sức sống thiêng liêng của đoàn thể sẽ không ngừng dâng cao.

 Như lời Huấn dụ ĐTC Phaolô VI đáng để các thành viên GĐPTTTCG khắc nghi: “Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và ĐẶC BIỆT CẦN THIẾT cho thời đại này. Ta ước mong việc này được tổ chức với Nghi thức Phụng vụ để phát triển mỗi ngày mỗi rộng lớn hơn, hầu cho mọi Kitô hữu được say sưa lòng Tôn sùng Thánh Tâm Chúa và nhờ đó được đổi mới về mọi phương diện”. (Huấn dụ về “Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu” được Đức Phaolô VI ban hành ngày 6/2/1965)

 • BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN TOÁN

     Trong khu vực Họ Đạo có nhiều Toán thì thành lập Liên Toán GĐPTTT (từ 3 đến 5 Toán).

 Từ các Toán Trưởng, các Đoàn viên bầu chọn ra BAN ĐIỀU HÀNH LIÊN TOÁN, sau đó BCH Liên Toán sẽ phân nhiệm cụ thể, với sự chấp thuận của Cha Linh Hướng. 

BCH Liên Toán gồm có:

 • Liên Toán Trưởng, Phó điều hành, tổ chức các sinh hoạt Liên Toán, phối hợp nhịp nhàng giữa BCH Đoàn và các Toán để đạt được những mục tiêu BCH đã đề ra.
 • kết hợp chặt chẽ với Uỷ Viên Tuyên Huấn của Đoàn, phổ biến các chương trình học tập, đề xuất và thực hiện các chương trình thường huấn cho Đoàn viên trong Liên Toán, học hỏi tài liệu và lời Chúa thường xuyên, để nâng cao đời sống đạo đức cũng như hiểu rõ về mục đích phương hướng hoạt động của Đoàn.
 • GIỜ KNH LUÂN PHIÊN

BCH xứ đoàn tổ chức các toán, gồm những đoàn viên lân cận trong khu vực để việc sinh hoạt được dễ dàng. Mỗi Toán GĐPTTTCG nên thỉnh một tượng Thánh Tâm Chúa (vừa phải), tổ chức giờ kinh nguyện Đền Tạ luân phiên hằng tuần trong gia đình các toán viên (thường vào tối ngày thứ sáu). Người đoàn viên sẽ lập tòa, trải khăn trang trọng có hoa và nến. Tiếp đón Chúa vào ngự trên tòa, các Toán viên và mọi người than trong gia đình cùng vây quanh ngai tòa Chúa để tôn vinh Ngài làm vua ngự trị trong gia đình, dâng lòng yêu mến và đền tạ lại những thiếu xót, những vấp phạm và những sự vô ơn bội nghĩa đối với tình yêu vô biên của Trái Tim Chúa. (theo chương trình giờ kinh đền tạ của GĐPTTTCG)

 CHƯƠNG TRÌNH GIỜ  KINH GIA ĐÌNH

       ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

{Luân phiên các gia đình trong toán viên}

NHD : GỢI Ý MỞ ĐẦU

 • HÁT XIN ƠN CTT
 • SÁM HỐI (Kinh ăn năn tội)
 • SUY NIỆM MỘT MẦU NHIỆM + 10 KINH MÂN CÔI
 • TIN MỪNG
 • SUY NIỆM + CẦU NGUYỆN
 • HÁT (Bài Thánh Tâm)
 • KINH NGUYỆN THÁNH TÂM (Tùy chọn thay đổi các kinh cho phù hợp)
 • DÂNG MÌNH (Đoàn Viên)
 • DÂNG GIA ĐÌNH CHO THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
 • LỜI NGUYỆN ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA
 • DÂNG MÌNH 2 (Dâng loài người cho Thánh Tâm Chúa)
 • KINH ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
 • KINH DÂNG HIỀN CHO THÁNH TÂM CHÚA
 • Lời nguyện riêng cầu theo ý gia chủ
 • CÁM ƠN + TRÔNG CẬY
 • HÁT KẾT THÚC (Cảm tạ tri ân )

**************

VII- MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐOÀN THỂ VÀ GIÁO XỨ:

– Từ sau Công Đồng Vaticanô II, và đặc biệt sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố Tông Huấn “Christifideles Laici” Người Tín Hữu Giáo dân: “Ơn gọi và sứ mệnh trong giáo hội và giữa trần thế”.

Khi bàn về sự tham gia của người giáo dân vào đời sống của giáo xứ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến vai trò hết sức cần thiết của người giáo dân trong mọi sinh hoạt của cộng đoàn Giáo Hội, đến nỗi nếu không có nó, chính hoạt động tông đồ của các chủ chăn thường không thể đạt được kết quả mỹ mãn

Giáo Hội kêu gọi giáo dân ý thức trách nhiệm của mình, tích cực dấn thân vào những sinh hoạt chẳng những trong Giáo Hội mà còn ở giữa lòng xã hội. Người giáo dân phải dấn thân để cải thiện và thánh hóa cuộc đời, đồng thời cũng nhờ đó mà bảo vệ đức tin và những nguyên tắc tín lý và luân lý của Giáo Hội mình. Chúng ta không chối từ trước trách nhiệm, nhưng muốn chu toàn thì phải có quyết tâm và biết trông cậy nhờ ơn Chúa ban .

Cụ thể chúng ta sống trong và xây dựng Giáo Hội hoàn vũ bằng cách sống và xây dựng giáo hội địa phương. Giáo hội địa phương là giáo phận, gần gũi nhất cụ thể nhất là giáo xứ nơi mình cư ngụ, đó là nơi chúng ta được giảng dạy Lời Chúa, được lãnh nhận các ơn ích thiêng liêng qua các phép bí tích, được dự các lễ nghi thờ phượng, được nhận sự chia sẻ của cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ.

Quyền lợi luôn luôn đi liền với trách nhiệm, vì vậy chúng ta phải có trách nhiệm đóng góp, xây dựng, tham gia các sinh hoạt với cộng đoàn trong giáo xứ. Đây là nhà, là gia đình thiêng liêng của chúng ta. Chúng ta không thể dửng dưng nhưng phải có tâm tình gắn bó với giáo xứ, đơn vị căn bản của “Ngôi nhà Giáo Hội”. Như thế mới có sự hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ.

Nhận thức được điều đó, đoàn thể CGTH cũng phải có trách nhiệm đáp lại lời mời gọi từ Giáo Hội.

 • Trước hết cần tích cực phối hợp và cộng tác tham gia thực hiện các chương trình sinh hoạt tại Giáo Hội địa phương (Giáo Xứ). sống đúng vai trò một phần tử của cộng đoàn, kết hợp mật thiết với vị chủ chăn của Giáo Hội địa phương trong tinh thần vâng phục và cộng tác.
 • Đối với HĐGX, là tổ chức nền tảng giúp việc điều hành các mặt sinh hoạt của giáo xứ. Đoàn thể Công Giáo Tiến Hành là một thành viên của HĐGX cần tích cực hợp tác tham gia, chấp hành thực hiện các phần việc được phân công.
 • Đối với các đoàn thể bạn cần tạo nhịp cầu liên kết hiệp thông cùng nhau chung sức thi hành sứ vụ tông đồ phục vụ giáo xứ.
 • Đối với cộng đoàn và tha nhân, đoàn thể CGTH cần thực thi tinh thần “Hiệp Thông” sống chứng nhân: cho Tin Mừng, chứng nhân tình yêu bằng đời sống gương mẫu, lối sống lành mạnh nêu gương sáng trong sinh hoạt đạo đức cũng như biết thực thi sứ mạng chia sẻ bác ái với tha nhân, qua đó giới thiệu được tin mừng ơn cứu chuộc của Chúa trong lòng xã hội.

Kết Luận: Đoàn thể CGTH sinh hoạt mời gọi mọi Kitô hữu cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và từ đó xác tín được vai trò và trách nhiệm của mình trước Chúa, Giáo hội và xã hội.

۞۞۞

Để xác định mục tiêu cũng như định hướng cho mọi hoạt động, người tông đồ luôn biết kết hợp mỗi ngày với Thánh Tâm Chúa Giêsu qua các lời tâm niệm và 

NGUYỆN XIN VỚI THÁNH TÂM GIÊSU

 • Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, tất cả vì Nước Chúa trị đến.
 • Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.
 • Trái tim chúng con nhẹ dạ, xin làm cho trái tim chúng con nên vững vàng và thẳng thắn.
 • Trái tim chúng con vốn ngổn ngang quá nhiều sự…, xin làm cho trái tim chúng con nên đơn sơ, ngay lành.
 • Trái tim chúng con vốn hẹp hòi, ích kỷ xin làm cho trái tim chúng con nên quảng đại, rộng mở.

 Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin đổ đầy trái tim chúng con, Tình Yêu duy nhất của Chúa, một Tình Yêu chân thành quảng đại, phục vụ vị tha, một Tình Yêu “ ĐÁP TRẢ LẠI TÌNH YÊU CHÚA”.

***

BTH GĐPTTTCG Saigon 

Biên tập 2013

Số lượt xem bài viết (97)