Get Adobe Flash player
Thế Giới nhìn từ Vatican
Lưu trữ tổng thể

Vào hồi 18h00 ngày 23 tháng 6 năm 2017, GĐPTTT-CG – Giáo Xứ Châu Bình, thuộc Giáo Hạt Thủ Đức, có tổ chức Thánh Lễ mừng bổn mạng của Đoàn, các nghi thức gồm có:  Rước kiệu Thánh Tâm Chúa, sau đó là Thánh Lễ Đồng Tế do cha linh hướng Gioan JVM – Phạm Mạnh Cương chủ Tế.

        Trong Thánh Lễ có nghi Thức tuyên Hứa của Tân Ban Chấp Hành, nhiệm kỳ 2017 -2020 & 07 đoàn viên mới xin gia nhập cùng tuyên hứa trong dịp này.

Xem hình ảnh

                                           Châu Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2017

                                                  Ban truyền thông Xứ Đoàn

                                                    Đa Minh – Phạm Kiên

                   

GIA  ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU  TGP- SÀI GÒN

DANH SÁCH TÂN BCH- GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH  TÂM CHÚA GIÊSU- XỨ ĐOÀN CHÂU BÌNH

NHIỆM KỲ 2017 – 2020

CHA LINH HƯỚNG XỨ ĐOÀN  LM – Gioan M vianney – Phạm Mạnh Cương- (CRM)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SiNH

CHỨC VỤ

Đ- THOẠI LIÊN HỆ  & ĐỊA CHỈ

EMAIL

  1

Phanxicô –  Nguyễn Đức Phong

1968

Đoàn Trưởng

0988892047

2

Giuse       –  Nguyễn Huy Bình

1972

Phó nội Vụ

0909792677

3

Giuse       –  Trần Văn Toan

1960

Phó Ngoại Vụ

0918347341

4

Giuse       –  Phạm Bá Lâm

1978

Thư ký

0918427490

5

Gioan-Bos  Nguyễn Huy Hoàng

1978

Thủ Quỹ

01218816235

6

Đaminh  –  Phạm Công Kiền

1941

Ủy viên truyền Thông

0988437097

7

Giuse       –  Phạm Ngọc Nguyên

1968

ủy viên Phụng Vụ

0862849584

8

Giuse       –  Nguyễn Văn Diệp

1976

Ủy Viên Bác ái

01648880753

9

J.B –  Nguyễn Thành Công

1967

Ủy Viên Thông Tin

0909643432

10

Giuse       –  Phạn Tấn Nhân

1972

T. Trưởng Toán Gioan

0987867978

11

JB             –  Mai Quang Khanh

1950

  T. T. toán Mát Thêu

01647960086

12

JB             –  Nguyễn Thạnh Thông

1962

T.Trưởng Toán MátCô

0909100802

13

Giuse      –  Trương Vĩnh Kỳ

1969

  T,Trưởng Toán Luca

0904682353

Danh sách 2 (hai) thành viên được đề cử tham giaBCH/ GĐPTTTCG Giáo Hạt, nhiệm kỳ 2017 – 2020

 01/- Phanxicôxavie  :     Nguyễn Đức Phong

02/- Giuse                    : Trần Văn Toan

 

              Chuẩn thuận của cha Linh Hướng                                   Châu Bình, ngày 23 tháng 06 năm 2017

              Lm Linh hướng–  GĐPTTTCG  Xứ Đoàn                     TM-  BCH/ GĐPTTTCG – Xứ Đoàn Châu Bình                              Gioan M Vianney – Phạm Mạnh Cương                            Đoàn Trưởng- JB- Nguyễn Đức Phong

 

Số lượt xem bài viết (6)